Enne seda oli sõjatsoonidesse Šveitsi relvade tarnimine keelatud. Ettepanek läks läbi suhteliselt napilt, 22 häälega 17 vastu. Neli saadikut ei võtnud seisukohta. „Riigid, kes on ostnud Šveitsi sõjatehnikat, tohivad seda kindlate tingimuste korral edasi müüa relvastatud konfliktides osalevatele riikidele,“ öeldakse muudetud seaduses.

Uue korra järgi kohustuvad relvaostjad endiselt relvade edasimüügist loobuma, ent seda nüüd vaid viie aasta jooksul pärast tehnika ostmist. Edasimüügi tingimuseks on, et ostev riik ei tegele inimõiguste rikkumisega ja ei kasuta relvi tsiviilelanike vastu. Varem on Šveits keeldunud Saksamaa taotlusest tarnida Ukrainasse Šveitsis toodetud laskemoona, sealhulgas õhutõrjekahurite Gepard mürske. Taani on palunud luba soomustransportööride Piranha III tarnimiseks, millest on samuti keedutud.

Jaga
Kommentaarid