Prokuratuuri etteheite kohaselt pidanuks Humal end taandama Kuperjanovi 9 kinnistuga seotud aruteludest oma väidetavate majanduslike sidemete tõttu Pruunsillaga. Teatavasti aitas Parvel Pruunsild, kes ka ise korp! Sakala liige on, osta korporatsioonil skandaali keskmes olevat kinnistut pärast seda, kui linn ostmise eelisõigusest loobus.

Näiteks linnavaraameti juht taandas end neist vaidlustest üksnes seetõttu, et ta ise ka Sakala vilistlane on, nagu kirjutas Eesti Päevaleht. Humal on aga Pruunsillalt saanud annetusi valimiskampaaniateks ja prokuratuuri väitel seovad neid mingil määral ka laenulepingud, mis ei ole saadud klassikalisel viisil.

Humal sõnas täna meediale saadetud kirjas, et toimingupiirangu rikkumist kartes oma töö tegemata jätmine poleks tema arvates isegi seaduslik. Humal kirjutas lahti, millistel kaalutlustel soovitas ta linnal jätta skandaali keskmes oleva Kuperjanovi 9 krundi ostmata. Ta rõhutas, et ostmist pooldanud linnaametnikud olid kinni aastaid tagasi tehtud plaanides, millele aga polnud tehtud värsket rahalist analüüsi.

„Kuigi tänaseks on selge, et Kuperjanovi 9 arendamine ei ole linnale jõukohane, olid veel aasta tagasi endised mõtted linnavalitsuse ametnikele ja ka mõnedele koalitsioonipartneritele harjumispäraseks saanud. Ilma värske pilguta eelarve võimalustele ja muutunud oludele oleks tõenäoliselt linnavalitsus liikunud kohe kinnistu omandamiseks volikogult nõusolekut saama,“ rääkis Humal.

„Linnavalituse nõupidamistel tõin mina välja rahalise analüüsi vajaduse. See nõudmine tulenes minu ülesannetest linnavalituse tööjaotuses (linna kinnisvara ja rahandus),“ jätkas ta. „Kuigi linnavalitsuse liikmetena vastutame ja otsustame ühiselt, on igaühel oma ülesanded ning põhjalikum süvenemine oma vastutusvaldkonnas. Rahanduse ja linna kinnisvara tervikpilti tunnetades hoomasin Kuperjanovi 9 projekti elluviimise ilmset võimatust varem, kui ka seda kinnitav analüüs ametnike poolt valmis.“

Humala sõnul selgus töö käigus, et jõukohane alternatiiv oleks luua erinevatele huvitegevuse kollektiividele, keda osa linnavalitsusest oleks Kuperjanovi tänavale majutanud, luua hoopis olemasolevate saalide kasutust parandav infosüsteem.

„Kuperjanovi 9 Tartu linna poolt mitte omandamine oli kujunenud olukorras ainuvõimalik otsus ja arvestades Tartu linna rahalisi võimalusi ja juba tehtud investeeringute otsuseid, siis oleks vastupidine otsus olnud täiesti vastutustundetu,“ on Humal kindel. „Minu loobumine linnavalituse liikmena oma otseste tööülesannete täitmisest, teades linna rahanduslikke võimalusi, oleks minu poolt olnud vastutustundetu".“

Taust

Prokuratuur teatas möödunud nädalal, et esitas Pruunsillale (Isamaa) ning Tartu abilinnapeale Priit Humalale (Isamaa) kahtlustuse korruptsioonikuriteos. Humalat kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, Pruunsilda aga toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.

Kahtlustus on seotud vana Eesti Rahva Muuseumi hoonega Tartus Kuperjanovi tänaval, mis ERMi kolimise järel 2017. aastal tühjaks jäi, ning mille nüüd ostis endale Korp! Sakala, mille liige Pruunsild on.

Prokuratuuri sõnul soovis kinnistut endale Tartu linn, kel oli ostmiseks ka eesõigus. Kahtlustuse kohaselt suunas Pruunsild abilinnapead Priit Humalat nii, et linn tehingust loobuks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid