„Kiievini minna [on võimalik], kui praegu mobiliseerida kogu ühiskond, lülitada täiskäigule kogu laskemoona, relvastuse, kõige selle, mida on vaja, tootmine, teha plaaniline laskemoona tootmine, kuulutada välja üldmobilisatsioon... Sest kui me jõuame mobilisatsioonini, hakkavad mobiliseeritud jälle valmistuma ja lähevad alles pärast seda rindele. Seetõttu tuleb välja kuulutada praegu. Kui me edasi sõdime ja me sõdime edasi, tuleb juba praegu mobilisatsioon välja kuulutada ja kaasata inimesi kas või väljaõppele. Et kui kõu kärgatab, saaks sõdida, mitte ei peaks risti ette lööma,“ lausus Prigožin.

Prigožin lisas, et erilist infrastruktuuri mobiliseeritute väljaõpetamise alustamiseks vaja ei ole.

„Nendes Venemaa osades, nendel territooriumidel, kuhu Ukraina raketid välja ei lenda, on mobiliseeritutele vaja telklinnakuid, blindaaže, muldonne, süüa, vett, kohta, kus riideid pesta ja normaalseid instruktoreid. Siis on meil piisav arv mobiliseerituid,“ ütles Prigožin.

Prigožini sõnul viib Ukraina juba kaks nädalat läbi vastupealetungioperatsioone, et leida nõrku kohtu Venemaa kaitses.

Edasi prognoosib Prigožin rasket sõda ja ta ei tea, kui kaua see võib kesta.