Prokuratuur teatas kolmapäeva hommikul, et esitas Pruunsillale (Isamaa) ning Tartu abilinnapeale Priit Humalale (Isamaa) kahtlustuse korruptsioonikuriteos. Humalat kahtlustatakse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses, Pruunsilda aga toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises.

Kahtlustus on seotud vana Eesti Rahva Muuseumi hoonega Tartus Kuperjanovi tänaval, mis ERMi kolimise järel 2017. aastal tühjaks jäi, ning mille nüüd ostis endale Korp! Sakala, mille liige Pruunsild on.

Prokuratuuri sõnul soovis kinnistut endale Tartu linn, kel oli ostmiseks ka eesõigus. Kahtlustuse kohaselt suunas Pruunsild abilinnapead Priit Humalat nii, et linn tehingust loobuks.

„Tartu linn plaanis hoonet kasutada Tartu kultuuriasutuste tegevuseks ja sellega oli arvestatud ka Tartu 2025. aastani tehtud arengukavas. 2022. aasta septembris esitas RKAS linnale lepinguprojekti, mille alusel pidi toimuma kinnistu omandamine. Kinnistust oli samal ajal huvitatud eile kahtlustuse saanud ettevõtja (Pruunsild - toim), kes soovis, et kinnistu saaks endale 2017. aastal enampakkumise võitnud MTÜ (Korp! Sakala - toim), millega ettevõtja ka ise seotud on,“ kirjeldas prokuratuur.

„Alates 2022. aasta augustist ehk pärast seda, kui RKAS oli linnale lepinguprojekti edastanud, hakkas ettevõtja kahtlustuse kohaselt suunama abilinnapead nii, et linn tehingust loobuks ja RKAS saaks korraldada uue avaliku enampakkumise. Teades ettevõtja huvi, tegi abilinnapea kahtlustuse kohaselt endast oleneva, et linn oma senistele plaanidele vaatamata loobuks kinnistu omandamisest,“ lisas prokuratuur.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Gerd Raudsepp ütles, et kuigi Tartu linn tegi kinnistu kasutamiseks plaane, hakkas linnavarade ja rahanduse eest vastutav abilinnapea erinevatel koosolekutel väljendama seisukohta, et linn peaks ostueesõigusest loobuma. „Kogutud tõendite põhjal kahtlustame, et abilinnapeaga majanduslikult seotud ettevõtja väljendas abilinnapeale korduvalt oma huvi kinnistu vastu ja survestas abilinnapead otsustusprotsessi suunama. Abilinnapea seega teadis, et temaga majanduslikult seotud ettevõtjal on huvi, et linn kinnistu omandamisest loobuks, mistõttu oleks ta pidanud ennast otsustusprotsessist taandama, aga kahtlustuse kohaselt ta seda ei teinud,“ ütles Raudsepp ja lisas, et tegemist on esialgse kahtlustusega, mida edasise uurimise käigus täiendavalt kontrollitakse.

Tänavu kevadel, pärast seda, kui Tartu linn oli oma ostueesõigusest loobunud, korraldas RKAS kinnistule avaliku enampakkumise, mille võitis ettevõtjaga seotud MTÜ.

Delfi avaldab kolmapäeva hommikul meediale saadetud Parvel Pruunsilla kirja täismahus.

Pruunsild: minu koju ilmus neli autotäit kapo uurijaid

Olen Parvel Pruunsild. Kirjutan selle kirja oma naise arvutist, sest minu arvuti võeti minult eile hommikul ära. Olles hoolikas lehelugeja, pidi see ju ometi olema mulle selge, et on ainult aja küsimus, kui ka minu riidenagisse üritatakse mingi kasukas riputada.

Teisipäeva, 30. mai hommikul olin sunnitud tegema telefonikõne oma advokaadile, kui minu koju ilmus neli autotäit KAPO uurijad. Läbi otsiti kogu minu elamine sealhulgas laste magamistoad ja kasvuhoone. Esialgu ei lubatud mul advokaadiga eraviisiliselt vestelda, vaid soovitati nõu pidada uurijate juuresolekul valjuhääldi režiimis, ent kui uurijatele sai selgeks, et minu advokaat teisel pool neid nõudmisi salvestab, siis lubati mul lõpuks advokaadiga ka omavahel rääkida.

Milles on siis asi? Nagu üldteada, olen ma Korp! Sakala liige. Korp! Sakala ostis hiljuti Riigi Kinnisvara AS-ilt 1,2 miljoni euro eest Tartus, Kuperjanovi 9 asuva, aastaid tühja ja kasutuna seisnud endise Eesti Rahva Muuseumi hoone hinnaga, mis on umbes pool miljonit üle turuhinna. Seda hoonet koormas väidetavalt ostueesõigus Tartu linna kasuks, kes otsustas ostueesõigust mitte kasutada. Mulle teadaolevalt otsustas Tartu linn seda mitte teha seetõttu, et neil puudus eelarves tehinguks vajalik raha ja ka täiendavad vahendid, et seda kinnistut linna huvides arendada.

KAPO arvates suunas seda otsustusprotsessi abilinnapea Priit Humal. Priit Humal on minu koolivend ja 2022. aastal toetasin Priit Humala kohalike valimiste kampaaniat 3000 euroga. Olen toetanud ka paljusid teisi poliitikuid, tehes seda täiesti läbipaistvalt. Samuti väidab KAPO, et Priit Humal ja tema pereliikmed on võtnud laenu minule 50% ulatuses kuuluvast pangast. Ma ei tea selle laenu detaile, aga olen veendunud, et Priit Humal on selle laenu saanud turutingimustel ja maksab intresse. Sellest järeldab KAPO täiesti meelevaldselt, et mina olen isik, „kelle seisund või tegevus ametiisikut väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult mõjutab“ ja et Priit Humal nendest seostest määrituna suunas Tartu linnavalitsuse protsesse korruptiivsel viisil. Ja mina temaga Kuperjanovi 9 hoone teemal vesteldes aitasin korruptsioonile kaasa „eriti suures ulatuses.“

On kummaline, et Eesti Vabariigis ei leita kuriteo tunnuseid asjas, kus riigihangete seadust rikkudes maksab riik mõnes hankes ostu eest 5 miljonit eurot üle turuhinna. Ja mõni kuu hiljem leitakse kuriteo tunnused asjast, kus riik saab oma vara eest pool miljonit üle turuhinna ja kohalik omavalitsus säästab pool miljonit, hoidudes endale kahjulikust ja mõttetust tehingust. Jääb vägisi mulje, et kogu protsess on algatatud lihtsalt minu maine määrimiseks, sest süüdimõistvat otsust sellises asjas niikuinii tulla ei saa. Ainuüksi sellise kahtlustuse esitamisega on kahju aga mulle ja mu perele juba tekitatud. Olen alati toetanud mulle maailmavaateliselt lähedasi poliitikuid ja erakondi ausalt ja läbipaistvalt ja pole teinud ühtegi korruptiivset tegu. Püüan seega uskuda meie õigusriiki ja kaitsen oma kodanikuõigusi nii uurimise kui võimaliku hilisema kohtuprotsessi käigus.

Kuna uurimine käib, piirdun praegu nende kommentaaridega. Vabandan, kui jooksvatele intervjuupalvetele vastata ei saa. Muide, mulle ei saagi helistada, kuna mu telefon võeti samuti ära.