Keldo ütles Delfile, et koalitsiooni eesmärk oli planeerida kõike tavamenetluse raames, aga nüüd tundub, et opositsioon ei tahagi arutada. „Kui nad juba ise ette ütlevad, et need [muudatusettepanekud] ei ole kantud tegelikult sisulisest eesmärgist, siis on väga keeruline ka sisulist debatti pidada,“ heitis Keldo opositsioonile ette. Ta lisas, et opositsiooniga proovitakse saada kokkuleppele, et arutada ja hääletada ainult sisulisi ettepanekuid.

Keldo sõnul oli koalitsioon valmis lisaistungeid pidama, et mitte ajaraami rikkuda, sest maksumuudatuste ja perehüvitiste muutmise hea tava on see, et need võetakse vastu kuus kuud enne jõustumist ehk praegusel juhul 1. juulil. „Meie lootus ja soov oli, et opositsioon saab enda muudatusettepanekuid tutvustada, meie saame enda ideid kaitsta. Sellises heas usus olime valmis seda menetlust tegema,“ ütles Keldo.