Tartu ringkonnakohus tühistas nimelt Viru maakohtu varasema määruse, millega kahtlustatav Ossipenko jäi vahi alla kauemaks kui kuueks kuuks. Tänane kohtumäärus tähendas, et Ossipenko tuli viivitamatult Viru vanglast välja lasta.