Käskkirja järgi rajatakse Narva jõe äärde endisele tankimonumendi alale täiendav seirepositsioon. Riik maksab sundvõõrandamise eest Narva linnale 1940 eurot. Nii palju on kinnistu väärt kinnisvarabüroo koostatud eksperthinnangul.

Narva linnale antakse vabatahtlikuks üleandmiseks aega 30 päeva ehk hiljemalt 22. juuniks peab maa olema riigile üle antud.

Kui Narva linn ei ole sundvõõrandamisega nõus, saab käskkirja peale Tallinna Halduskohtule esitada kaebuse 30 päeva jooksul.

Siseministeerium saatis mullu 2. detsembril Narva linnavalitsusele teavituse maa avalikes huvides omandamise menetluse algatamise kohta.

Narva linnavalitsus vastas ministeeriumile 15. detsembril ning tegi omapoolt ettepaneku vahetada endise tankimonumendi maa riigi omandis oleva seitsme kinnistu vastu. Sellega aga ministeerium ei nõustunud, sest soovitud seitse kinnistut on hoopis keskkonnaministeeriumi vastutusel. Narva linnavalitsuse poolt soovitud kinnisasjadega seonduvalt soovitas siseministeerium neil vastava taotlusega otse keskkonnaministeeriumi poole pöörduda.

Siseministeerium ütles Narvale, et kui hiljemalt 20. märtsiks nende omandamise ettepanekule ei vastata, alustab ministeerium sundvõõrandamise menetlust. Ühtlasi märkis ministeerium, et riigipiiri valvamiseks on vaja parandada piirivalvamise võimekust mehitamata õhusõidukite tuvastamisel ning seetõttu tuleb Narva jõe äärde rajada seirepositsioon, mis võimaldaks riigipiiri valvata ka tehniliste vahenditega.

Narva vastas riigile 17. märtsil ning ütles, et volikogu pole sisukohta kujundanud ning 20. märtsil toimuva volikogu istungi päevakord küsimus ei jõudnud.

Kuna Narva linnavalitsus ei suutnud esitada seisukohta ning ei võtnud küsimust linnavolikogu istungi päevakorda, tuli siseministeeriumil piiritaristu väljaehitamiseks kinnistu sundvõõrandada.