Täna, nagu ka varasematel nädalatel, võttis opositsioon kasutusele oma tööriista - obstruktsiooni tegemise. Istungil esitati mitmeid arupärimisi nii abieluvõrdsuse ja perekonnaseaduse muutmise teemal. Samuti esitati suurel hulgal protseduurilisi küsimusi, küsimusi istungi läbiviimise reeglite kohta ning küsimusi ettekandjatele.

Hommikuse seisuga olid riigikogu saadikud üle andnud üle 500 arupärimise. Riigikogu juhatus, v.a teine aseesimees Jüri Ratas (Keskerakond), tegi ettepaneku lõpetada arupärimiste üleandmise, et sellega ei saaks takistada riigikogu tööd.

Kella seitsme ajal õhtul jõuti riigikogus valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutamise. Ka sel korral kerkisid emotsioonid saalis lakke. Saalist kõlas opositsiooni saadikute poolt karjeid nii üksteise, istungi juhataja kui ka ettekandjate suunal. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) kõne ajal karjuti saalist „ära valeta!“, mille peale riigikogu esimees hüüdjat korrale kutsus. Riisalo kõne jooksul pidi istungi juhataja saali korduvalt korrale kutsuma.

„Selle seaduspaketi eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja õigused ilma diskrimineerimiseta kõikidele inimestele, kes Eestis elavad, selleks, et nad saaksid elada oma perekonna- ja eraelu täpselt nii, nagu nad ise soovivad,“ rääkis minister Riisalo eelnõu saalis tutvustades.

Kui siiani on olnud Eestis võimalik sõlmida abielu mehe ja naise vahel, siis edaspidi antakse see õigus „kahele füüsilisele isikule“. Selle sammuga kehtestatakse Eestis abieluvõrdsus ehk ka samasoolised paarid saavad edaspidi abielluda.

Kuid abiellumisega samasooliste paaride õiguste laiendamine ei piirdu. Samast soost abikaasad saavad ka ühise lapsendamisõiguse. Eelnõu näeb ette, et vanema samast soost abikaasa saab lapsevanema nõusolekul lapsendada.

Ka edaspidi jääb kehtima võimalus sõlmida kooseluleping, kuid eelnõu järgi tehakse muudatused, et kooselust tulenevaid õigusi ja kohustusi saaks reaalselt rakendada. See tähendab, et kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda registreeritud elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi.

600 ühiskonna tegelast vs mõttekoda PESA

Täna läkitasid 600 Eesti ühiskonnas aktiivset inimest, nende seas kaks presidenti, kümned kirjanikud, näitlejad, muusikud, ettevõtjad ja paljud teised, riigikogu poole toetusavalduse abieluvõrdsuse ideele.

Pöördumises juhiti tähelepanu, et Eesti vabariigi põhiseaduses on sätestatud põhimõte, et kõik inimesed on seaduste ees võrdsed. „Samast põhimõttest tulenevalt peaksid kõigil olema võrdsed õigused – nende hulgas ka õigus soovi korral abielluda, sõltumata sellest, kas nad soovivad lapsi saada ja on selleks võimelised, või milline on nende seksuaalne sättumus,“ leiavad allakirjutanud.

„Seepärast toetame me abieluvõrdsust,“ seisab pöördumises. „Et kõik võiksid siin elada teadmises, et igaüks on Eesti jaoks ühtviisi väärtuslik. Ja et me seejärel saaksime kõik üheskoos, kedagi kõrvale jätmata, asuda lahendama järgmisi meie ees seisvaid ülesandeid.“

Neile vastas omakorda vastupidise sõnumiga mõttekoda PESA, kes kirjutasid, et samasooliste paaridele samade õiguste andmine riivab mõttekoja veendumusi. „On kahetsusväärne, et samasooliste paaride õigusi soovitakse kiirkorras tagada viisil, mis riivab osa kodanike veendumusi ja usutunnistust,“ kirjutas mõttekoja nimel Lea Danilson-Järg (Isamaa). Mõttekoda PESA pakkus ka välja, et abielu defineerimise küsimus peaks minema rahvahääletusele.