Madise märkis, et riigikogu enamuse otsust lõpetada protseduuriliste küsimuste esitamine ning eelnõude ja arupärimiste üleandmine saab vaidlustada riigikohtus. „Iga isik, sh riigikogu liige, kes leiab, et riigikogu otsusega on rikutud tema õigusi, võib riigikohtult taotleda riigikogu otsuse tühistamist,“ ütles Madise. Ta lisas, et vaid riigikohtu pädevuses on hinnata, kas riigikogu on teinud vigu.

Madise sõnas, et hea poliitkultuur nõuab vastastikust austust nii valimistulemuste kui ka üksteise valijate suhtes. „Tänapäeva demokraatia nõuab vähemuste kaitset, reeglitest kinnipidamist, väärikust suhtluses, vastandlike arvamustega inimeste koostööd ning sõltumatuid institutsioone,“ ütles Madise.