Praod hoone seintes ja põrandates ning vajunud põrandad annavad meile märku tõsisemast ohust – hoone kandvad konstruktsioonid on hakanud vajuma. See on protsess, kus keskkonna mõjul, mittekvaliteetsete ehitustööde tagajärjel või pinnase omaduste muutuse tõttu hakkab ehitise vundament vajuma.

Kui märkate hoone juures vajumisele viitavaid muutusi, tasuks esimesel võimalusel pöörduda geotehnilisi töid teostavate professionaalide poole. Spetsialistid kinnitavad, et kui hoone vajumise ning pinnase tihendamise probleemiga õigeaegselt ei tegeleta, kaasnevad sellega tõsisemad tagajärjed ning lisakulud tulevikus. Üksnes silmale nähtavate iluvigade likvideerimine maja vajumise protsessi ei peata – probleemi tuum jääb endiselt alles.

Eestis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega URETEK Baltic, kes parandab pinnast keskkonnasõbralike geopolümeervaikudega kiirel ja tolmuvabal meetodil, mis ei häiri majas elavate inimeste elu ega ettevõtete igapäevatööd.

„Põranda, vundamendi ja maja vajumine võivad olla tingitud erinevatest asjaoludest – nõrgast aluspinnasest, pinnase kehvast tihendusest, liiga suurest koormusest põrandale, vibratsioonist, puudulikust drenaažist või maa-aluse veetoru lõhkemisest, mille tagajärjel uhub vesi pinnasest peenosised ära,“ räägib URETEK Baltic OÜ projektijuht Aleksandr Jakubovitš. Hoone vajumine võib alata ka lähedusse rajatavate uute hoonete ehitusprotsessi tõttu, kuna selle käigus pumbatakse vett pinnasest väga jõuliselt välja. Samuti võivad vajumist tekitada suured puud, mille juured kasvavad hoone alla, ammutades pinnasest niiskust.

Jakubovitš lisab, et hoone vundamendi vajumisega võivad kaasneda esialgu silmale nähtamatud probleemid ning lisakulud tulevikus. „Kui hoone vundamendi vajumist esimesel võimalusel ei peata, siis väheneb hoone energiatõhusus, tekivad soojus- ja elektrisüsteemide rikked, purunevad veetorud, hoonesse tekib niiskus ja hallitus ning kinnisvara väärtus langeb,“ nendib Jakubovitš.

URETEK Baltic on aidanud stabiliseerida väga erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete kinnisvara ning ka avaliku sektori hooneid. URETEKi tehnoloogia abil saab lahendada pinnase vajumise probleeme paljudes erinevates valdkondades alates erasektorist kuni infrastuktuuri keerulisemate rajatisteni. URETEK Baltic on aastate jooksul tegelenud tuhandete ehitiste pinnase stabiliseerimisega ning vajumise peatamisega, sh elumajad, laohooned, kaubanduskeskused, lennujaamad, sadamad, raudteed, maanteed, tööstus- ja põllumajandushooned, aga ka ajaloolised ehitised ning mälestusmärgid.

„Pinnase tihendamiseks injekteerime 16-millimeetrise läbimõõduga puuravade kaudu pinnasesse geopolümeervaike, jaotades punktkoormuse ja vibratsiooni ühtlaselt. Tööd saab teha vajadusel ka öösel või etappide kaupa kliendi poolt soovitud ajavahemikus. Pinnase tihendamine toimub tolmu- ja müravabalt ega kujuta mingit ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale meie ümber,“ selgitab projektijuht.

Ta lisab, et eramaja kliendid toovad tavaliselt meie tehnoloogia positiivse küljena välja selle, et kogu töö käib elutegevust häirimata. Inimesed ei pea mööblit välja kolima ega ise nädalateks või kuudeks teist elamispinda otsima – nende põrandad saavad loodi ning vundamendi vajumine peatatud 1–2 päeva jooksul olenevalt töö mahust. Samasugune tagasiside tuleb ka ettevõtjatelt, kelle hoonete vundamenti on URETEK Baltic aidanud stabiliseerida. „Muul meetodil ei saagi pinnase vajumise probleemi nii valutult ja kiiresti igapäevaseid rahavooge peatamata lahendada. Tavameetodina peaks alustama ruumide tühjendamisest, seejärel tegelema betoonpõrandate lõhkumise ja ülesvõtmisega, tihendama pinnase ning valama uue põranda,“ selgitab Jakubovitš. „See töö võib võtta aega 1–2 kuud ning tähendab kolimist, tolmu ning loomulikult raha- ja ajakulu. Kellel on aega nii kaua oodata?“

URETEK Baltic saab vajumisprobleeme peatada, loodides põranda paika +/-1 mm täpsusega ning tõstes põranda koormustaluvuse soovitud võimekuseni. Kasutatavad geopolümeervaigud omavad kõiki vajalikke keskkonna- ja ohutussertifikaate ning materjalidel on 50-aastane garantii.

Laboritingimustes on tõestatud, et geopolümeeride eluiga on vähemalt 100 aastat, seega on tegemist kauakestva ja stabiilse lahendusega. Kasutatavad geopolümeervaigud on kahekomponentsed, vetthülgavad ning pinnases paisuvad. Kui kuni neljameetrine pinnaseparandus on URETEK Balticu meeskonna jaoks tavapärane, siis praktikas on tulnud ette ka spetsiifilisemat, kuni 10 meetri sügavusel asuva pinnase tihendamist.

URETEK Baltic pakub tasuta konsultatsiooni ning olukorra hindamist kogemustega spetsialistide poolt.

Jaga
Kommentaarid