Tallinna Tehnikakõrgkoolis saab õppida 19 erineval õppekaval. Õppetöö toimub eesti keeles päeva- ja sessioonõppes ning kestab kolm kuni kolm ja pool aastat. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureusekraad.

TTK-st saab väga tugeva praktilise kõrghariduse, mis on tööandjate silmis kõrgelt hinnatud. TTK on sobiv elukestvale õppijale. Kooli astuvad nii gümnaasiumiõpilased kui ka magistrikraadiga õppijad, kes soovivad tööelus uue lehe keerata. TTK on paindlik – kontaktõppe kõrval on palju ka sessioonõpet, mis sobib hästi tööl käivale ja pereelu elavale inimesele. Lisaks on TTK-s distantsõppe võimalus ja palju suurepäraseid e-kursuseid. Kõrgkool paneb suurt rõhku meeskonnatööle ja väikestes rühmades tegutsemisele.

TTK suur pluss on veel see, et kõrgkool on väga heas asukohas Tallinna kesklinnas, kuhu pääseb kergesti ühistranspordiga. Samuti pakub kool väga soodsaid või lausa tasuta sportimisvõimalusi, olemas on ka oma spordisaal.

Kool, kus igaüks saab käed ära määrida

TTK on kool, kus igaüks saab oma käed ära määrida, sest siin õpitakse päriselt asju tegema. Praktilise töö oskus ongi see, mida ettevõtted TTK lõpetanute puhul kõrgelt hindavad. Juba koolis käies saavad tudengid liituda tipptasemel rahvusvahelise tootearendusvõistlusega Formula Student, millest on välja kasvanud paljud automaailmas tegutsevad tippinsenerid. Leidub ka „rahvalikumaid“ tootearendusprojekte, näiteks Shell Eco-marathoni võistlusauto ehitamine.

TTK teeb tihedalt koostööd ettevõtetega, mille päriselulisi probleeme häkatonide või kursusetöö raames lahendatakse. Olgu see siis hot dog´i valmistav robot või mõne transpordisüsteemi reisijateveo analüüs. Kuna insenerid armastavad isekeskis nokitseda ja ei ole harjunud oma saavutustest palju rääkima, toob kõrgkool nad mugavustsoonist välja ja paneb õppima uusi asju, milleta kaasaegses maailmas hakkama ei saa.

TTK-s on palju majandus- ja ettevõtlusaineid ning tugev keeleõpe. Olemas on ka ülivinged tudengiorganisatsioonid, mille üle on põhjust uhke olla, nagu üliõpilasesindus, turundusklubi ja robotiklubi, ning väga elav kultuuri- ja spordielu.

Pakutavad tehnikaerialad on puhas klassika

Tehnikaerialad, mida TTK pakub, on puhas klassika. Need ei kao kuhugi. Kõrgkoolis saab õppida masinaehitust, robotitehnikat, autotehnikat, logistikat, arhitektuuri ja hoonete ehitust, kui nimetada vaid mõned.

TTK käib ajaga kaasas ja õpetab, kuidas nendel klassikalistel erialadel toimetada väiksema süsinikujalajäljega ja nii, et rasked ja keerulised tööd teevad ära masinad.

Populaarsete õppekavade, näiteks ostu- ja hankekorralduse ning transpordi- ja liikluskorralduse kõrval on oodatud kandideerima ka uhiuuele raudteetranspordi õppekavale.

Millist eriala valida?

TTK 19 õppekava hulgast saab valida just endale sobiva eriala. Toome välja kõrgkooli eri instituutide õppekavad.

ARHITEKTUURIINSTITUUT

Rakendusarhitektuur — siin saab õppida hea tehnilise ettevalmistusega konstruktoriks, planeerijaks, tehnikuks ja BIM-spetsialistiks (Building Modeling Information).

EHITUSINSTITUUT

Hoonete ehitus — selle õppekava lõpetanud leiavad spetsialistide või juhtidena ehitusvaldkonnas alati tööd, mis pakub lõputult arenguvõimalusi ning väljakutseid teha asju, mis jäävad püsima.

Teedeehitus — selle õppekava lõpetanutele leidub alati rakendust. Maanteed, tänavad, sillad, viaduktid, raudteed – olgu neid vaja ehitada või remontida, teedeinseneri on selleks alati tarvis.

Kinnisvara korrashoid — selle õppekava lõpetanud spetsialistid hoolitsevad selle eest, et hoonete kasutusperioodi jooksul saaksid nende omanikud kvaliteetse haldus-, hooldus- ja heakorrateenuse.

LOGISTIKAINSTITUUT

Transport ja logistika — see on tulevikueriala, kus saab selgeks asjade, info ja inimeste ühest kohast teise liigutamise teadus. Transport ja logistika on majanduse vereringe, millest sõltuvad kõik ettevõtted üle maailma.

Transpordi- ja liikluskorraldus — sellel õppekaval õpitakse juhtima moodsaid transpordisüsteeme. Tulevane liikuvusinsener loob uut liikluskeskkonda ja juhib tänapäevaseid liiklussüsteeme.

Ostu- ja hankekorraldus — professionaalne ostmine on oskus, mis võimaldab parandada ettevõtte majandustulemusi ja efektiivsusnäitajaid. Ostu- ja hankekorraldus on Eestis kiiresti arenev valdkond, kus nõudlus heade kõrgharitud spetsialistide järele pidevalt kasvab.

Raudteetransport — raudtee on suur ja keeruline süsteem, mille kõrvale on vaja ka täpset ja toimivat liikluskorraldust – inimesi ja süsteeme –, et reisijad ja kaup õigel ajal õigesse kohta jõuaksid. Sel alal saab professionaaliks raudteetranspordi õppekaval õppides.

TEHNOLOOGIA JA RINGMAJANDUSE INSTITUUT

Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine — see on tõeline tulevikueriala, sest üleilmse rohepöörde ja ringmajanduse mudelite juurutamise võti on keskkonnatehnoloogide käes. Nende töö on planeet Maa uuesti roheliseks muuta.

Tootmine ja tootmiskorraldus — tootmisspetsialistid aitavad kiirelt arenevas globaalses majanduses säilitada ja arendada Eesti konkurentsivõimet, mistõttu valitseb meil suur nõudlus selliste spetsialistide järele, kes oskavad tootmist efektiivselt juhtida ja korraldada.

Moetööstus — see on üleilmse haardega kiiresti arenev ja pidevalt muutuv valdkond. Tööandjad ootavad spetsialiste, kes suudavad lahendada ülesandeid ja kohaneda uute tehnoloogiatega. Sellised spetsialistid moetööstuse õppekavalt just tulevadki.

TEHNIKAINSTITUUT

Autotehnika — see on tulevikueriala, sest ka liikurite ja mootorite maailmas käib tehnoloogiapööre, autod muutuvad üha säästlikumaks ja nutikamaks. Kuna elektriautod on autonduse suur tulevik, on selles valdkonnas palju teha, mis annab lõpetajale võimaluse korda saata midagi olulist.

Elektritehnika — selle õppekava eesmärk on üliõpilase ettevalmistamine töötamiseks elektriinsenerina elektroenergeetika valdkonna ettevõtetes. Elektriinsenerid projekteerivad ja tagavad elektrisüsteemide ja -seadmestiku efektiivse, ohutu ja keskkonnasõbraliku toimimise.

Masinaehitus — see on inseneeria valdkonna õppekava, mis ühendab reaalteadused, mehaanika, materjali- ja infotehnoloogiad. Tegu on kiiresti areneva valdkonnaga, kus moodne tehnoloogia avab üha uusi võimalusi ja nõuab pidevat enesetäiendamist.

Robotitehnika — see õppekava on tihedalt seotud insenerimehaanika, elektroonika ja IKT-arendusega ning tegeleb robotite disaini, konstrueerimise, algoritmide väljatöötamise, valmistamise ja rakendamisega nii tööstuses kui ka teeninduses.

Lisaks nendele Tallinna instituutidele asub Lääne-Virumaal Mõdriku õppekeskuses TTK teenusmajanduse instituut, kus saab õppida ärijuhtimise, majandusarvestuse, sotsiaaltöö ning teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekavadel.

Vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli kestab kuni 30. juunini kell 12.00. Kandideerida saab, kui lõputunnistuse keskmine hinne (v.a eksamid) on vähemalt 3,4. Avaldust saab esitada SAIS-i keskkonnas. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse ja lävendi alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest.

Tutvu õppekavadega SIIN

Jaga
Kommentaarid