Lääneriikide ühtsusest ja sõjaväsimusest rääkisid Rand Corporationi teadur Samuel Charap, Saksa liberaalse koalitsioonipartei FDP aseesimees krahv Alexander Lambsdorff, Saksamaa Liidupäeva vabade demokraatide (FDP) aseesimees, USA suursaadik George P. Kent ja Brookingsi Instituudi külalisteadur Tara Varma ja Ukraina politoloog Andri Zagorodnjuk.

Kõige enam kirgi tekitas oma pessimistliku kommentaariga briti teadur Charap, kes leidis, et konflikti lõpplahendust ei maksa oodata ka siis, kui Ukraina peaks suutma kogu oma territooriumi vabastada. Sellisel juhul muutuks 1991. aasta riigipiir lihtsalt uueks konfliktijooneks, arvas Charap. Tema hinnangul jäävad nii Ukraina kui Venemaa üksteist julgeolekuohuna käsitlema ning üksteise arusaama piiridest ei aktsepteeriks kumbki. „Seega lõppeb sõda ilma territoriaalsete vaidluste lahendamiseta, mis on väga ebarahuldav, aga ka kõige tõenäolisem lõpplahendus,“ leidis Charap. „Küsimus on selles, kui palju surma ja hävingut on vaja, et me selle tulemuseni jõuaksime.“