Joogivett jagatakse kolmes erinevas joogiveepunktis. Lisaks jagatakse reedel vett ka Saaremaa vallavalitsuse hoones, kust iga leibkond saab 5-liitrise kanistri. Avalikes veevõtu kohtades pole seda piirangut. Vallamajas käis reedel esimese poole tunni jooksul 18 inimest.

Esmaspäeval alustas Kuressaare Veevärk AS ulatusliku torupuhastusega, mille käigus loputati joogiveetrass läbi, täiendavalt lisati joogivette kloori. Puhastustöödega paralleelselt on võetud veeproove 11 punktist. Kui esmaspäeval esines reostus neljas punktis, siis viimaste tulemuste põhjal esines bakteriaalset saastet veel ühes punktis. Sellele vaatamata ei saa veel kinnitada, et kraanivesi oleks joogikõlblik.

Tulemused liiguvad paremuse suunas. Kokkuleppel terviseametiga jätkab vee-ettevõtja proovide võtmist iga päev, kuni joogivesi on täiesti puhas. Selleks, et veenduda vee ohutuses, tuleb ära oodata pühapäevased analüüsi tulemused. Kui joogivesi on taas tarbimiseks ohutu, saadab Terviseamet piirkonnas viibivatele inimestele selle kohta SMS-teavituse. Seni kehtib range soovitus tarbida pudelivett või keedetud kraanivett.

Arvestama peab, et isegi kui trassis on joogivesi puhas, võib reostuse mõju esineda kinnistute ja kortermajade siseses trassis. Juhul kui tuleb teave vee puhtuse kohta, tuleb enne joogivee kasutamist puhastada veefiltrid ja teised veeseadmed (nt veeboilerid). Samaaegselt peaks avama ka majasisesed veekraanid ja laskma veel voolata kuni trassis olev vanem vesi on asendunud täielikult uue ja puhtama trassiveega.