Opositsioonifraktsioonide juhid tegid täna hommikul nimelt riigikogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku lisaistung, mille päevakorras oleks riigikogu avalduse eelnõu Ukraina NATO liikmesuse toetuseks, Eesti Panga, rahvusraamatukogu, tagatisfondi ja Rahvusooper Estonia nõukogu liikmete nimetamine ning Eesti Panga 2022. aasta aruande kinnitamine.

„Kujunenud olukorras oleme sunnitud obstruktsiooniga jätkama, kuid on mõistlik, kui riigikogu menetleb samal ajal läbi need eelnõud, mille osas on erakondadeülene konsensus,“ ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. „Eesti on olnud sõjas Venemaaga Ukraina suurim toetaja ja koalitsiooni poolelt oleks ääretult näotu nüüd takistada 95 riigikogu liikme allkirjaga avaldust nende NATOsse kutsumise toetuseks.“

Oleme sunnitud obstruktsiooniga jätkama.

Helir-Valdor Seeder, Isamaa juht

Kui need eelnõud on menetlusse võetud, jätkab opositsioon riigikogu töö takistamist. „Peretoetuste arutu ja sõnamurdliku kärpimisega koalitsiooni praeguse kava järgi, sealjuures riigikogu kodukorda ja õigusloome reegleid eirates, ei saa Isamaa nõustuda, nagu ka valimiste eel valelikult varjatud maksutõusudega, mis halvendavad kõigi Eesti inimeste ja ettevõtete toimetulekut,“ selgitas Seeder.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles samuti, et kuigi ollakse kärbetele ja maksutõusudele vastu, peetakse siiski oluliseks riigikogu tavapärase töö jätkumist muudes riigielu küsimustes. „Kolme fraktsiooni ühine ettepanek riigikogu juhatusele võimaldab parlamendi tööga edasi liikuda ning jätkata kompromissi otsimist peretoetuste seaduseelnõu ning maksupaketi menetlemisel,“ rõhutas Kiik. „Loodan, et riigikogu juhatus ja valitsuskoalitsioon on huvitatud riigikogu tavapärase tööga jätkamisest ning ühtlasi valmis läbirääkimisteks laialdast ühiskondlikku vastasseisu tekitanud valitsuse algatuste üle.“

Lootust, et opositsioon läheks tingimusteta kapitulatsiooni teed, ei ole võimuliidul mõtet hellitada.

Martin Helme, EKRE juht

EKRE esimehe Martin Helme sõnul ei vasta tõele valitsuserakondade väide, nagu ei saaks riigikogu tööd teha. „Olen viimasel nädalal näinud riigikogu saalis usinalt tööd tegevaid opositsioonisaadikuid, küll aga ei soovi tööd teha koalitsioon. See on olnud nende valik. Võimuliidul on puudunud igasugune tahe lõpetada halb seadusloome praktika, nad ei ole läbirääkimistel soovinud leida mingitki sisulist kompromissi,“ leidis Helme. „Lootust, et opositsioon läheks tingimusteta kapitulatsiooni teed, ei ole võimuliidul mõtet hellitada. Küll aga pakume koalitsioonile võimalust tulla kokku täiendavaks istungiks, et koalitsioonisaadikud saaksid oma palga ausalt välja teenida.“

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi otsustab lisaistungi toimumise ning valmistab ette selle päevakorra riigikogu juhatus.

Opositsiooni ettepanek riigikogu juhatusele

Austatud Riigikogu juhatus!

Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon, Eesti Keskerakonna fraktsioon ja Isamaa fraktsioon on seisukohal, et Vabariigi Valitsuse algatatud perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (17 SE) menetlemisega on võimalik edasi minna ainult poliitilise kompromissi saavutamisel. Samuti oleme jätkuvalt vastu Vabariigi Valitsuse algatatud maksutõusude kiirkorras menetlemisele.

Samal ajal peame oluliseks, et Riigikogus jätkuks nende eelnõude ja päevakorrapunktide tavapärane menetlemine, mille puhul pole parlamendis kujunenud põhimõttelist vastasseisu. Sellest tulenevalt teeme Riigikogu juhatusele ettepaneku kutsuda kokku Riigikogu täiendav istung alloleva päevakorraga:

1. Riigikogu liikmete esitatud Riigikogu avalduse „Ukraina NATO-liikmesuse toetuseks“ eelnõu (90 AE) esimene lugemine

2. Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (25 OE) esimene lugemine

3. Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (26 OE) esimene lugemine

4. Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (92 OE) esimene lugemine

5. Kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (93 OE) esimene lugemine

6. Eesti Panga 2022. a aruanne

Ühtlasi kinnitame veelkord, et oleme valmis Riigikogu tavapärast tööd jätkama ka korralistel istungitel ilma poliitilist vastasseisu tekitanud päevakorrapunktideta.

Lugupidamisega

Martin Helme
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees

Tanel Kiik
Eesti Keskerakonna fraktsiooni esimees

Helir-Valdor Seeder
Isamaa fraktsiooni esimees