„Esitasin täna valitsusele maksupaketi eraldi nelja eelnõuna,“ teatas rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond). „Opositsioon on nädala riigikogu tööd takistanud, väites, et riigi kaitsekulude katmiseks ja eelarvepositsiooni parandamiseks tehtud maksupakett on selle põhjus. Olen kindel, et tegelik põhjus on mujal, kuid nüüd peaks nende „probleem“ lahendatud olema. Nii nagu varem, olen valmis avatud aruteluks ja debatiks riigikogus.“

Esiteks kiitis valitsus heaks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu kohaselt tõstetakse alkoholiaktsiisi ja sigarettide ning suitsetamistubaka aktsiisi järgneval kolmel aastal alates 2024. aastast 5% aastas. Ära jäetakse eriotstarbelise diislikütuse kavandatud aktsiisitõus, see tähendab eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimääraks jääb 21 eurot 1000 liitri kohta, mis on ELi lubatud miinimummäär.

Seadus jõustub järgmise, 2024. aasta 1. jaanuaril. Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisilangetus jõustub 2024. aasta 1. mail.

Teiseks kiitis valitsus heaks hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tõuseb mängulaudade maksumäär 1278,23 eurolt 1406 euroni. Osavusmängu mänguautomaatide maksumäär ümardatakse 31,95 eurolt 32 euroni. Loterii ja kaubandusliku loterii maksumäär tõuseb 18%-lt 22%-le. Kaughasartmängu ja toto määr suureneb alates 2024. aasta 1. jaanuarist 5%-lt 6%-le ning alates 2026. aasta 1. jaanuarist 7%-le.

Kolmandaks kiitis valitsus heaks käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi tõuseb alates järgmise, 2024. aasta 1. jaanuarist käibemaksumäär 20%-lt 22%-le. Samuti maksustatakse alates 2025. aasta 1. jaanuarist majutus standardmääraga 22% ning seni kehtiv vähendatud käibemaksumäär 9% kaotab kehtivuse.

Neljandaks kiitis valitsus heaks tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Alates 2024. aastast kaotatakse füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral ja abikaasa eest ning õigus arvata oma maksustatavast tulust maha eluasemelaenu intressid. Alates 2025. aastast tõstetakse füüsilise isiku ja äriühingu tulumaksumäära 20%-lt 22%-ni. Lisaks kaotatakse eelnõuga soodusmäär 14% äriühingute regulaarselt jaotatavalt kasumilt ja sellega seoses ka füüsilisele isikule makstud dividendilt kinnipeetav 7%-line tulumaks. Alates 2025. aastast kehtestatakse ühtne maksuvaba tulu 700 eurot kuus ehk 8400 eurot aastas. Erandiks on vanaduspensioniealised, kelle maksuvaba tulu võrdub keskmise vanaduspensioniga.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid