Keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu rääkis Delfile, et kaks väärteomenetlust, mis puudutavad metsaraiet Käsmu külas, on alustatud metsaseaduse alusel. Täpsemalt kaks järgnevat lõiku. „Metsa, puude või põõsaste ebaseadusliku raiumise, hävitamise või muul viisil kahjustamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga“ ning „Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.“

„Ühes väärteomenetluses oleme menetlusaluse isikuna üle kuulanud Tarmo Tamme (füüsilise isikuna) ja teises menetluses MTÜ Käsmu Majaka Sadam juriidilise isikuna (esindaja Tarmo Tamm). Hetkel on menetlused alles pooleli ning juhtumite täpsemad asjaolud väljaselgitamisel,“ märkis Avarsalu.

Tamm, kes tüürib riigikogus keskkonnakomisjoni, väitis Delfile, et talle heideti ette asju, milles tema süüdi pole. „Et kõik ausalt ära rääkida, siis külamehed tegid küttepuid endale oma maa pealt,“ sõnas ta, pidades silmas end ja teisi külaelanikke. Tamme hinnangul oli kõik vastavalt seadusele, võeti nii palju, kui on lubatud. „Et oma pliiti talvel kütta.“

Tema sõnutsi saab Käsmu külas iga liigutus suurt tähelepanu, kõike uuritakse. Menetlus, mis algas paar kuud tagasi, võib tema teada kesta koguni kuni kaks aastat. Ütluste andmisel lubas Tamm, et enam puid maha ei võeta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid