Põhja- ja Baltimaade juhtiva kindlustuspartnerina mõistab If Kindlustus tootmisele ja ladustamisele omaseid riske hästi ning oskab neid hinnata. „Kindlustusmakse ei ole enamasti märkimisväärne kulurida, küll aga võib kindlustuse puudumise korral ettevõtte tegevuse jätkumine küsimärgi all olla. Sageli ei ole väikeettevõttel varusid, et ennast ootamatu kahju korral uuesti üles ehitada,“ ütleb Risto Sondla, If Kindlustuse ettevõtete varakindlustuse tootejuht, kes annab järgnevalt ülevaate sagedasematest õnnetustest, mida tootmis- ja laohoonetes kasutatava tehnikaga ette tuleb.

Millist liikuvtehnikat Eesti tootmis- ja laohoonetes kasutatakse?

Peamiselt kasutatakse meil eri tüüpi kahveltõstukeid, samuti virnastajaid, igasuguseid laadureid ja muid tõstukeid, põhiliselt gaasi- ja diiseltõstukeid. Samas suureneb elektritõstukite osakaal ning ka võimekamate ja kallimate tõstukite kasutamine vastavalt ettevõtte vajadustele.

Mida Eesti ettevõtted kõige rohkem kindlustavad?

Tootmise ja ladude liikuvate masinate kindlustamine on olnud Eestis praegu igal aastal kasvutrendis. Masinad, mida tootmises kasutatakse, on järjest targemad ja kallimad ning kahju korral on nende parandamine samuti kulukam. Uutest masinatest kindlustatakse enamik ning üha sagedamini kindlustatakse kogu tehase sisseseade ja masinapark, sest nii on efektiivsem ja soodsam ning siis pole ohtu, et midagi kindlustuskaitse alt välja jääb.

Väiksemad ja keskmised ettevõtted kindlustavad Eestis kahjuks vähem ning tõenäoliselt nähakse selles võimalust ettevõtte kulusid kokku hoida. Eks see valik on omaniku enda teha, kuidas oma riske maandada. Peamine, et ta oleks enda jaoks läbi mõelnud, et mis saab siis, kui mõnda konkreetset masinat enam kasutada ei saa ja see tuleb remontida või uue vastu vahetada oma vahendite eest.

Eesti suuremad tootmisettevõtted kindlustavad teadlikult ning üldiselt on kogu nende liikuv tehnika kindlustusega kaetud. Kui laos on tõstukipark kümne masinaga, mille maksumus on kokku 300 000 eurot, siis aastane kindlustusmakse on sellele ettevõttele vaid 1650 eurot ning seda peetakse mõistlikuks ettevaatusabinõuks.

Milliseid õnnetusi teie kogemusel tootmis- ja laotehnikaga juhtub?

Õnnetusi juhtub palju ja peamiselt saavad masinad kannatada tööde käigus, manööverdamise, laadimise ja kauba käitlemise ajal. Viga saavad tõstukite uksed, klaasid, kapotid, kabiinid. Suuremad kahjustused hõlmavad ka tõstemehhanismi või masina keret. Rikkis seadmest võib puhkeda tulekahju ning sellest omakorda ulatuslik suitsu- ja tahmakahjustus sisustusele, seadmetele, materjalidele, valmistoodetele, rääkimata tervisekahjustusest, mis ohustab hoones viibijaid.

Mõni väline tegur võib ka kogenud tõstukijuhi tähelepanu hetkeks hajutada. Näiteks sõidab ta otsa sissepääsule ja kahjustada saavad peale sõiduki ka hoone seinad ja kaablid.

If Kindlustus

Tooge palun mõned konkreetsed kahjunäited!

Toon näiteks neli reaalselt aset leidnud juhtumit, mis tõendavad, et tegijal juhtub ning selleks saab ja tuleb valmis olla. Näiteks koristas töömees laaduriga platsi puukoortest. Tööala sisse ja prahi alla jäi vana, osaliselt puuduvate liipritega raudtee. Juht seda ei märganud ning sõitis laaduriga ühele liiprile ja raudkarkassile hooga otsa. Viga said töömasina mast ja maas olev raudkonstruktsioon. Pealtnäha tühise juhtumi kahju oli aga kokku 14 300 eurot.

Teise näitena kukkus tehasehoone seina äärde pargitud frontaallaaduri esiklaasile katuselt jääkamakas. Kohene kahju oli 2500 eurot. Lisaks jäi ajaks, kuni laadur uue klaasi ette sai, ka hädavajalik töö tegemata.

Kord juhtus, et elektriline kahveltõstuk veeres ootamatult laadimisplatvormilt alla, läks ümber ja sai kahjustusi summas 2900 eurot. Õnneks juht sel hetkel kabiinis ei viibinud ning seekord piirdus asi vaid materiaalse kahjuga.

Neljas, aga üsna tüüpiline näide on seotud asjaoluga, et tööd tuleb teha ju igasuguse ilmaga, aga loodus on ettearvamatu. Nimelt rebis tormituul tõstuki kabiini ukse operaatori käest lahti ning löök purustas klaasi ja ka ukse, mis läks vahetusse. Kahju masina omanikule oli 3400 eurot ja töö objektil jäi hetkega seisma.

Mõni veel äärmuslikum juhtum?

Jah, If Kindlustusel on näide olukorrast, kus elektriline robottõstuk läks laadimiskohas põlema ning levitas hulganisti suitsu ja ohtlikke gaase. Seade hävis ning kahjustas tahmaga ka kõik tootmisruumid ja ladustatud kaupade pakendid. Masina enese kahju oli 45 000 eurot, kuid tulekahju tõttu sai kannatada tehase sisseseade ja hoonet tuli ulatuslikult puhastada. Kuigi klient kõige hullemast tegelikult pääses – sest süttida oleks võinud kogu tehas ja see omakorda võinuks kaasa tuua ulatusliku hävingu koos äri seiskumisega –, küündisid selle kahjujuhtumi kulud üle saja tuhande euro.

Milliseid kindlustuspakette tootmis- ja laohoonete tehnikale If Kindlustus täna pakub?

If kindlustab igasugust tootmis- ja laotehnikat masinate kindlustusega koguriski põhimõttel. Kindlustada saab kogu ettevõtte vara, mida ettevõtluses kasutatakse. Laiendatud kindlustuse puhul on liikuva tehnikaga seotud riskid sinna sisse arvatud. Laiendatud kindlustusega saab kindlustada kuni 15-aastast tehnikat.

Masinate kindlustamiseks on pakkuda laiendatud kindlustus ja spetsiifilisemalt seadme sisemise purunemise kaitse, klaasidele null-omavastutus ning vastutuskindlustus masina kasutamisel.

Mida on kindlustusvõtjal tähtis teada?

Oluline on teada, et kindlustusmakse sõltub masina turuväärtusest, vanusest, tüübist, masinapargi suurusest, töötundidest, kindlustuskaitse valikust, omavastutusest ja kindlustuse kehtivuse territooriumist. Siinkohal üks asjalik näpunäide ettevõtte juhtidele, kelle tehnika liigub nii hoones sees kui ka väljas või transporditakse seda paljude objektide vahel – valige kindlustuspiirkonnaks kindlasti kogu Eesti.

Vaata lisaks spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud kindlustuslahendusi.

Jaga
Kommentaarid