„Tsivilisatsioon on täna jälle otsustaval, murdelisel joonel, meie kodumaa vastu on taas valla päästetud tõeline sõda. Aga me oleme andnud vastulöögi rahvusvahelisele terrorismile, kaitseme ka Donbassi elanikke, tagame oma julgeoleku,“ lausus Putin.

Putini sõnul ei ole Venemaa jaoks ebasõbralikke ja vaenulikke riike ei läänes ega idas. „Nagu absoluutne enamus planeedil, tahame me näha tulevikku rahumeelse, vaba ja stabiilsena, leiame, et igasugune ülimuslikkuse ideoloogia on oma olemuselt eemaletõukav, kuritegelik ja surmatoov. Lääne globalistlikud eliidid kinnitavad aga endiselt enda erandlikkust, ässitavad inimesi ja lõhestavad ühiskonda, provotseerivad veriseid konflikte ja riigipöördeid, külvavad vihkamist, russofoobiat, agressiivset natsionalismi,“ ütles Putin.

Samuti hävitavad nad Putini sõnul perekondlikke, traditsioonilisi väärtusi, mis teevad inimesest inimese, ja seda kõike selleks, et ka edaspidi dikteerida, sundida rahvastele peale oma tahet, oma õigusi ja reegleid.

„Aga sisuliselt röövimise, vägivalla ja allasurumise süsteemi. Nagu oleksid nad unustanud, milleni viisid natside arutud maailmavalitsemispüüdlused, unustanud, kes purustas selle koletisliku, totaalse kurjuse, kes tõusis müürina üles kodumaa eest ja kellel ei olnud kahju oma elust Euroopa rahvaste vabastamise eest,“ ütles Putin.

Ta lisas, et Venemaa vastased on oma katsel Venemaa hävitada kogunud selleks kokku „neonatsliku kõntsa kogu maailmast“.

„Me näeme, kuidas reas riikides lõhutakse halastamatult Nõukogude sõdurite memoriaale, võetakse maha mälestusmärke suurtele väejuhtidele, luuakse tõelist natside ja nende käsilaste kultust ning tõeliste kangelaste mälestust püütakse kustutada ja mustata,“ ütles Putin.

Putini sõnul on selline võitjate põlvkonna kangelastegude ja ohvrite teotamine samuti kuritegu.

Putin nimetas sellist poliitikat „nende avalikuks revanšismiks, kes on valmistanud ette uue sõjakäigu Venemaa vastu ja kes on kogunud selleks kokku neonatsliku kõntsa kogu maailmast“.

„Nende eesmärk, ja siin ei ole midagi uut, on püüelda meie riigi lõhkumise ja hävitamise poole, läbi kriipsutada teise maailmasõja tulemused, lõhkuda lõplikult ülemaailmse julgeoleku ja rahvusvahelise õiguse süsteem ning lämmatada igasugused suveräänse arengu keskused,“ teatas Putin.

Ta kuulutas veel, et Ukraina rahvas on langenud ohvriks kuritegelikule režiimile ja on vahetatud müntide vastu nende julmades ja kasuahnetes plaanides.

Putin: „Olen veendunud, et solidaarsuse, partnerluse kogemus ühise ohuga võitlemise aastatest on tugipunktiks just praegu, kui maailm liigub mitmepolaarsuse suunas.

„Me oleme ustavad esivanematele, mõistame sügavalt ja selgelt, mida tähendab olla nende tegude vääriline. Me oleme uhked sõjalisest erioperatsioonist osavõtjate üle, kes võitlevad eesliinil, varustavad rinnet, päästavad haavatuid. Te võitlete auga Venemaa eest,“ lausus Putin.

Putini sõnul on kogu riik koondunud, et toetada oma kangelasi.

Putin tervitas „sõjalisest erioperatsioonist“ osavõtjaid, kes on saabunud Punasele väljakule, ja ka neid, kes viibivad rindel.

Jaga
Kommentaarid