Kiusamisvaba Kooli 10. sünnipäeva puhul aset leidev veebiaktus toimub 4. mail kell 10 ning jõuab kõikide KiVa-programmiga liitunud koolideni. Aktuse raames toimub Vabariigi Presidendi ja koolinoorte vestlusring kiusamise ja kiusuennetuse teemal, esitletakse uut kiusuennetusele pühendatud Airi Liiva ja Laulupesa laulu ning vaadatakse KiVa-koolide videotervitusi.

Tänaseks on KiVa kiusamise ennetamise ja vähendamise programmi rakendatud Eestis juba kümme aastat. Teadus- ja tõenduspõhise programmiga on liitunud ligi veerand Eesti koolidest, pikaajaliseks unistuseks on viia programm kõikide Eesti koolideni.

„Uuringutest teame, et Eesti õpilased lähevad kooli rõõmsalt, õppimine tundub tore ja klassikaaslased sõbralikud,“ sõnas Kiusamisvaba Kooli sisujuht ja asutajaliige Kristiina Treial organisatsiooni pressiteate vahendusel.

„Mida aeg edasi, seda vähemaks koolirõõmu jääb. Õnneks teame põhjuseid, miks see nii läheb ja teame ka viise, kuidas koolirõõmu taastada või suurendada. Toetavad, hoolivad ja turvalised suhted klassikaaslastega mängivad siinkohal võtmerolli - KiVa-programm toetab selliste suhete loomist ja hoidmist.“

„Maailma muudetakse igapäevaselt, tilk tilga haaval - samamoodi toimub see kiusuennetuses,“ sõnas Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Ingi Mihkelsoo. „Igaühest sõltub see, kas kiusamine saab toimuda. Veebiaktus toimub rahvusvahelisel kiusamisvastasel päeval, kuna on ääretult oluline tuua tähelepanu iga ühiskonnaliikme rollile kiusamise vähendamisel ja ennetamisel - meil kõigil peavad olema valmisolek ja teadmised sekkuda.“