Kokkuleppe järgi lõpetavad Poola, Slovakkia, Bulgaaria ja Ungari ühepoolsed Ukraina viljale kehtestatud ekspordikeelud ja selle asemel hakkavad kehtima Ukraina nisu, maisi, rapsi ja päevalilleseemnete ekspordile EL-i ühised reeglid.

Detaile pole avaldatud, aga Politico andmeil tähendab see, et neisse riikidesse tohib Ukraina vilja tuua vaid juhul, kui see on mõeldud mujale EL-i või kolmandatesse riikidesse edasimüümiseks, mitte kohapeal tarbimiseks. Samuti lubas Dombrovskis jätkata jõupingutusi, et Ukraina vili jõuaks nn „solidaarsusradade“ kaudu edaspidigi nendesse EL-i riikidesse, kes Ukraina eksporti ei pelga.