1. veebruarist jõustunud perehüvitiste seaduse järgi tuleb tagasiulatuvalt peretoetusi juurde maksta alates aasta algusest. Esimesena saavad juurdemaksed üksikvanemate lapsed, hiljemalt maikuu jooksul tehakse maksed ka lasterikka ning esimese ja teise lapse toetuste saajatele.

„Kuna jaanuaris maksti toetused välja veel vanade, väiksemate määrade alusel, siis teeb sotsiaalkindlustusamet kõigile jaanuarikuus peretoetuste saajatele selle kuu eest toetuste juurdemaksed. Kõige esimesena tehakse tagasimaksed üksikvanemate lastele,“ selgitas sotsiaalkindlustusameti perehüvitiste valdkonna juht Pirjo Künnapuu ning lisas: „Kuna toetusesaajaid on palju, siis teeme tagasimakseid järk-järgult. Muretseda ei ole tarvis ka lasterikaste ja esimese ja teise lapse toetuste saajatel, nemad saavad toetuste määrade vahe kätte hiljemalt maikuu jooksul.“

Üksikvanema lapse toetus on 1. veebruarist jõustunud perehüvitiste seaduse järgi 80 eurot, mis on võrreldes möödunud aastaga 60,82 eurot rohkem. Üksikvanema lapse toetust saab Eestis umbes 10 000 inimest. Esimese ja teise lapse eest makstakse jaanuari eest juurde 20 eurot, kolme kuni kuue lapsega perele lasterikka pere toetust 350 eurot ja seitsme ning enama lapsega perele 450 eurot.