Täna kirjutas Delfi, kuidas aktivistid üle Võrumaa kutsusid läinud nädalal kokku kongressi ning võtsid vastu otsuse võrokeste enesemääratlemisest põlisrahvana - selle taga on soov saada autonoomia ja otsustada oma asjade üle ise. Tõuke selleks andis Nursipalu harjutusvälja laiendamise teema.

Võrokeste kongress kutsus oma deklaratsioonis Eesti riiki ja piirkondlikke omavalitsusi muu seas üles ametlikult tunnustama nii võrokeste põlisrahva staatust kui ka võru keelt Eesti piirkondliku põliskeelena. Ühtlasi kutsuti kaasama võru keel selgelt ja jõuliselt Eesti riigi ja omavalitsuste keele-, haridus-, kultuuri- ja meediapoliitikasse.

Uurisime eri ministeeriumidelt, milline on neis küsimustes riigi seisukoht.