Riigikontroll avaldas täna ülevaate sellest, kui hästi on riik valmistunud riigikaitseliseks kriisiks. Viiest auditeeritud ministeeriumist leiti nelja puhul olulisi puudusi, lisaks kritiseeriti riigikantseleid, et nad pole suutnud luua terviklikku ja täpset ülevaadet erinevate valitsemisalade võimetest täita riigikaitseülesandeid.

Riigisekretär Taimar Peterkop nõustub riigikontrolli kriitikaga.