2020. aasta novembrikuus jõuti Tartu kohtumajas kompromissini, kus Anzori Barkalajal tuli maksta 2475 eurot elatisvõlgnevust inimesele, kelle initsiaalid on kohtumääruse kohaselt „L.V.“. Määrusest selgub, et toona jõuti kompromissini, mistõttu menetlus lõpetati. Barkalaja oli kohustatud tasuma 2475-eurose võlgnevuse ning maksma edaspidi „L.V-le“ elatist 275 eurot kuus.

On tegemist tema tütre või pojaga? Miks Barkalaja last eelnevalt rahaliselt ei toetanud? Ning miks elatise nõudmisega kohtusse jõuti?