„Lihula Südamekodu laienduse ehitusleping on sõlmitud ning tööd alanud – loodetavasti juba käesoleva aasta lõpuks saavad eakad ja liitpuudega erihoolekande elanikud kaasaegsema ja parema elukeskkonna ning töötajad tänapäevasema planeeringuga ja vajadustele vastava töökeskkonna. Kokku hakkab Lihula Südamekodus olema senise 50 asemel sadakond hooldekodukohta,“ sõnas Südamekodude nõukogu esimees Martin Kukk.

Uus hoone ehitatakse praeguse Lihula hooldekodu juurde sisehoovi. „Kui praegu tegutseme Lihulas kolmes eri majas, mis on osaliselt amortiseerunud seisus, siis uue maja valmimisega ja remondiga ühendame nn naiste- ja meestemaja ning otseühendus perearstikeskusega säilib. Ootame uut maja ja uuenenud elukeskkonda väga, samuti on piirkonnas väga oodatud mitukümmend uut hooldekodukohta. Kolime uude hoonesse ka erihooldusel olevad liitpuudega hoolealused, kes täna on Pärna tänava majas eraldi,“ selgitas Lihula Südamekodu juhataja Vanda Birnbaum.

Vanda Birnbaumi sõnul võeti Lihula eakatekodu liitumisega 2018. aastal Südamekodudega kohustus laiendada hooldekodu ja luua juurde kohti inimestele, kes hooldusteenust vajavad. „Sõlmisime laienduseks ehituslepingu enam kui aasta tagasi, kuid Haart Ehituse pankrot seiskas projekti teostumise mõneks ajaks. Nüüd aga on prognoos, et aasta lõpuks oleme uues majas,“ lisas Birnbaum.

Lihula Südamekodu laiendus valmib 2023. aasta detsembris, misjärel hakkab eakatekodus kokku olema 92 üldhoolduskohta ning 10 kohta erihoolduseks liitpuudega inimestele. Ehitusjärelevalvet teostab Ösel Consulting OÜ.

2001. aastast tegutsenud Lihula Südamekodu asub Pärnumaal Lihula linnas ning osutab nii ööpäevaringset üldhoolduse teenust kui ka erihoolekande teenuseid. Hooldekodus on täna kohti 50 ja Pärna tänaval 10 kohta liitpuudega inimesele. Samuti asub Oja tänaval 3 erihoolekande peremaja, ööpäevaringse erihoolekandeteenuse üksus, mis on koduks 30 psüühilise erivajadusega ja vaimupuudega inimesele.

Südamekodud on Eesti suurim hooldusteenuse pakkuja – gruppi kuulub 10 eakatekodu üle Eesti, kus elab enam kui 700 eakat. Südamekodudes töötab kokku ligi 400 spetsialisti üle Eesti. Südamekodude eesmärk on rajada uusi elukeskkondi, kus on turvaline ja mugav vanaduspõlve veeta.

Tera Ehitus OÜ on ligi 30-aastase ehituskogemusega peatöövõtufirma Tartu Ehitus ASi tütarettevõte, mis tegutseb peamiselt Lääne-Eestis: Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal, Hiiumaal ja teistel Eesti saartel. Tera Ehitus pakub terviklikku ehitusjuhtimist, mille tulemusena valmib kasutusvalmis ja kvaliteetne ehitis või rajatis.