Hübriidarvamusfestivali projektijuht Joanna Kurvits

Kogu Euroopat kaasava arvamusfestivali mõtteseeme sündis soovist innustada üleeuroopalist avalikku arutelu ühiskonda puudutavate suurimate väljakutsete üle. Festivali nimeks sai Hybrid European Democracy Festival ja see toimub 2024. aasta mais enam kui 20 linnas üle Euroopa.

Hybrid European Democracy Festival on arvamusfestival, mille arutelualad paiknevad erinevates linnades üle Euroopa. Ühendus erinevate riikide osalejate vahel luuakse uusimate hüperlokaalsete lahenduste abil.

Globaalsed probleemid vajavad riikideülest avalikku arutelu

Igal aastal on inimestel üle Eesti võimalik Paidesse kokku tulla, et pidada Arvamusfestivalil arutelu meie riigi ja kogukondade põletavamate küsimuste üle. Arvamusfestival on pakkunud mõnusat kohtumispaika neile, kes soovivad kuulda ja jagada inspireerivaid mõtteid ning laadida ennast uute ideedega.

Aastate jooksul on arutelud riiklike probleemide üle olnud aina rohkem seotud arengute ja muutustega, mis mõjutavad laiemalt maailma. Meie elu mõjutavaid otsuseid tehakse aina rohkem üleeuroopalisel või muul regionaalsel tasandil, kuid avalikkuse arutelu nende üle on vähene.

Euroopa Liit on ühiselt ette võtmas olulisi samme süsihappegaasi heite vähendamiseks, kuid Euroopa Parlamendini jõudnud otsused tunduvad meile tihti ootamatud. Avalik arutelu enne otsuste langetamist mitte ainult ei aitaks kujundada selgemat avalikku arvamust, vaid ka luua eurooplaste seas paremat mõistmist regulatsioonide vajalikkusest.

Miks me Euroopa asjades nii vähe kaasa räägime? Kas inimestel puudub huvi või ei ole sobivat platvormi?

Hüperlokaalsed arutelud võimaldavad rahvusvahelist vestlust kodukohas

Olenemata sellest, et osa Hybrid European Democracy Festivali arutelu publikust paikneb teistes riikides, loob hüperlokaalne lahendus tunde, et osaleja viibib ühes aruteluruumis kõikide osalejatega – saad kuulata küsimusi ja mõtteid igast riigist, vahetada moderaatori vahendusel mõtteid, näha inimesi.

Enam kui 20 festivalilinnas on füüsilised arutelualad, millelt kantakse arutelusid üle teistesse linnadesse, mis loob võimaluse näiteks lülituda Tartust otse Lissaboni ilma sinna kohale sõitmata.

Festivali pealava ja -arutelud toimuvad Tartus kultuuripealinna aasta nimel korraldatud Tartu [eel]arvamusfestivali raames.

Fookuses on erinevate valdkondade jätkusuutlikkus

Festivali aruteluteemad jagunevad viieks programmiliiniks: demokraatia ja inimõigused, kultuur, haridus, tehnoloogia ja meedia ning keskkond.

Festivali teemasid raamistab küsimus „Kuidas jääda ellu …“. Nii saab arutada, kuidas jääme ellu kliimamuutustes, kuidas jääb ellu demokraatia Euroopas, kuidas kindlustada meie kultuuri kestlikkus või orienteeruda muutuvas maailmas, kus digitehnoloogia areneb üha kiiremini. Küsimus kannustab pidama ühisarutelu, mis väärtustab teadmistepõhisust ja erinevate valdkondade vahelist dialoogi.

Festival sünnib rahvusvahelises koostöös

Festivali peakorraldaja on Tartus 20 aastat demokraatia arengusse panustanud DD Sihtasutus, kuid festival tuuakse ellu mitme partneri koostöös.

Paide Arvamusfestivali meeskond toob projekti raames Tartusse tuntud [eel]arvamusfestivali, agentuur Miltton Events loob festivalile ennekogematu üleeuroopalise hüperlokaalse platvormi. Festivali toimumisse panustavad ka Soome avalikku arutelu arendav sihtasutus Timeout ning Tartu tudengiorganisatsioonide võrgustikku eestvedav Üliõpilaskonna Sihtasutus. Lisaks on igas Euroopa linnas festivalipaigas partnerid, kes korraldavad festivali kohalikud üritused ja programmi arutelud.

Hybrid European Democracy Festival on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist. Ole kursis Euroopa kultuuripealinna programmiga. Telli Tartu 2024 uudiskiri.

Jaga
Kommentaarid