„Soovides teist liiklejat „õpetada“, sead Sa lisaks endale ohtu ka kaasliiklejad. Üks liiklemise põhireegleid- liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara või keskkonda,“ kirjutati ühismeedias.

Mis tagajärjed sellisele käitumisele järgneda võivad?

„Mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud teisele isikule varaline kahju või ettevaatamatusest tervisekahjustus, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (so 1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni. Mootorsõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui sellega on tekitatud liiklusoht, karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut (s.o 400 eurot) või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kuue kuuni,“ märgiti postituses.

Liiklusjärelevalvekeskus toonitas, et ka väikesed eksimused võivad väga kurvalt lõppeda.

„Seetõttu toob tahtlikult toime pandud rikkumine sageli kaasa juhtimisõiguse äravõtmise ka siis, kui varasemad rikkumised puuduvad. Tegu, millega seatakse tahtlikult ohtu kaasliikleja elu ja tervis, ei ole mitte millegagi vabandatav. Liiklus ei ole koht kus oma hetkeemotsioone välja elada,“ toonitati lõpetuseks ning sooviti lugejatele turvalist liiklemist.