Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval, mil algavad ka uue Riigikogu koosseisu volitused.

Riigikogu uue koosseisu esimene istung toimub kümne päeva jooksul alates valimistulemuste väljakuulutamisest. Avaistungiks kutsub Riigikogu kokku Vabariigi President.

Erakondadele, kes pääsesid Riigikokku, otsustas valimiskomisjon seadusest lähtuvalt kautsjoni tagasi maksta. Samuti saab kautsjoni tagasi üksikkandidaat, kes kogus oma valimisringkonnas üle poole lihtkvoodi jagu hääli. Tagastamisele mittekuuluv kautsjon 141 918 eurot kantakse riigi tuludesse.