Eesti Päevaleht kirjutas jaanuaris, kuidas mullu 2. aprillil kella 4 ajal öösel Pärnu kesklinnas toimunud vahejuhtumi käigus hüppas 21-aastane noormees seisva politseisõiduki kapotile ning jooksis seejärel ära. Autos viibinud ja töökohustusi täitnud patrullpolitseinik Požela asus noormehele järgnema politseisõidukiga ja sõitis talle peatamise eesmärgil sündmuskoha vahetus läheduses otsa.

Pärast kannatanule otsasõitu võttis Požela kannatanult seadusliku aluseta vabaduse, kasutades selleks käeraudu, ja toimetas kannatanu kainenema.

Robertas Požela sõnul oli tegemist õnnetusjuhtumiga ning ta lootis kannatanust autoga mööda sõita, kuid kannatanu kaldus ootamatult paremale autole ette. Kohtulikul uurimisel eeltoodud väide tõendamist ei leidnud.

Täna kuulutas Pärnu maakohus Požela süüdi võimuliialdamises ja seadusliku aluseta isikult vabaduse võtmises ning mõistis liitkaristuseks kahe-aastase vangistuse kahe-aastase katseajaga.

Kohus tuvastas, et pärast kannatanule otsa sõitmist ei olnud kannatanu agressiivne ja ta ei olnud ohtlik ei endale ega ka teistele. Noormees tunnistas, et käitus politseiauto kapotile istuma hüpates rumalalt ja mõtlematult. Kannatanu käitumises politsei ühegi süüteo tunnuseid ei näinud ja temaga ühtegi menetlust läbi ei viidud.

Kohtu hinnangul ei olnud noormehe suhtes sunni kasutamine põhjendatud ja oli toimunud sündmust arvestades ebaproportsionaalne. Samuti puudus igasugune vajadus talle käeraudade paigaldamiseks ja kainenema toimetamiseks.

Pärnu maakohus mõistis Robertas Poželale liitkaristuseks kaks aastat vangistust, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata, kui Požela ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Požela on kohtu määruse alusel ametist kõrvaldatud ning kohus jättis selle kuni kohtuotsuse jõustumiseni muutmata.