„Projekteerimistööd hõlmavad muldkeha, rööbastee, Rohuküla ooteplatvormi ja parkla ning sellega seotud taristu, ühendusteede, ülesõitude ja -käikude, piirdeaedade ning vajalike rajatiste ja keskkonnaleevendusmeetmete projekteerimist,“ kommenteeris AS Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. Lepingu raames projekteeritakse Haapsalu linna ka täiesti uus tänava lõik, mis hakkab omavahel ühendama Kiltsi teed ja Ungru teed, sh projekteeritakse ka uus sild üle Jaamaoja.

Haapsalu–Rohuküla lõigu projekt koos ehitusloaga valmib 2024. aasta veebruaris.

Möödunud aastal valmisid Turba–Risti vahelise lõigu põhiprojektid, millele on väljastatud ka ehitusload. Risti–Haapsalu vahelise lõigu põhiprojektid valmivad aga juba käesoleval aastal. 2024. aasta esimeses kvartalis on olemas kõik Turba–Haapsalu–Rohuküla lõikude projektid ja ehitusload. Edasine raudtee ehitus sõltub Vabariigi Valitsuse otsustest ja finantseerimisvahenditest.

1995. aastal võeti vastu otsus sulgeda Riisipere–Haapsalu raudteelõik, põhjuseks toodi raudtee halb tehniline seisukord. Esialgu sõitis lõigul üks kaubarong päevas. Hiljem, 1997. aastal, kui Eesti Erastamisagentuur raudteelõigu ärimees Aarne Taalile müüs, hakkas teel sõitma kolm kaubarongi päevas.

2004. aastal otsustati raudteelõik üles võtta. Sellest jäi järele raudteetamm, mis on tuntud kui tervisetee.

Vabariigi Valitsuse 2017. a otsuse alusel taastas AS Eesti Raudtee raudteetaristu Riisipere-Turba 6,5 km lõigul. Reisirongiliiklus taasavati 8. detsembril 2019. See on Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee I etapp.

2020. aastal sai AS Eesti Raudtee Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt ülesandeks projekteerida Turba-Haapsalu-Rohuküla elektriraudtee. Riigieelarvest eraldati töödeks 2 miljonit eurot. SA Läänemaa teeb koostööd ASiga Eesti Raudtee.

Perioodil 2018-2020 tellis SA Läänemaa Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee projekteerimise ettevalmistamiseks töid mahus ligi 185 000 eurot. Kõige suuremahulisemad olid raudteetrassi geodeetilised mõõdistused. Tööd on üle antud ASile Eest Raudtee.