Praktiline haridus

Majandusteaduskond pakub haridust, kus teoreetilised teadmised on heas tasakaalus praktiliste oskustega. Õppetöös osaleb igal aastal u 150 praktikut: ettevõtjad, investorid ja avaliku sektori ametnikud. Õppekavu aitavad arendada riigi parimad eksperdid, et tagada hariduse vastavus tööturu vajadustele. 2021. aastal läbi viidud Kantar Emori uuring näitas, et TalTechi majandusteaduskond on ettevõtete silmis Eestis kõige tuntum majandushariduse andja. Ettevõtjad hindasid eeskätt hariduse praktilisust ja rahvusvahelisust. Ka teaduskonna vilistlased tõid oma hariduse peamise tugevusena välja tasakaalu teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vahel. 88% vastanutest leidis, et saadud haridus on andnud neile tööturul eelise.

Kõrgem palk

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusstatistika andmebaasi HaridusSilm andmetel saavad avalik-õiguslikest ülikoolidest kõige kõrgemat palka just TalTechi lõpetajad. TalTechi lõpetajate keskmine töötasu on viimastel aastatel olnud 18% kõrgem Eesti ülikoolide lõpetajate keskmisest.

Rahvusvahelisus

TalTechi majandusteaduskond on Eesti kõige rahvusvahelisem kõrgharidusüksus: 20% tudengkonnast moodustavad välisüliõpilased enam kui 60 riigist, lisaks paarsada vahetusüliõpilast. Ka ligi 31% õppejõududest on välismaalased, kes on pärit ligi 30 riigist. Kõik need erinevad teadmised ja kogemused saavad õppetöö aruteludes ja grupitöödes kokku. Rahvusvahelise hariduse omandamiseks ei pea tingimata võõrsile õppima minema. See kõik on siinsamas Tallinnas olemas.

Interdistsiplinaarsus

TalTechi majandusteaduskonnas saab õppida koos IT, loodusteaduste ja inseneeria tulevaste tippudega. See annab tulevikuks suurepärase kontaktibaasi näiteks oma äriga alustamiseks.

Tegus tudengielu Baltikumi ainsas ülikoolilinnakus

TalTechi linnak on terves lähiregioonis ainulaadne. Ühiselamust loengusse jõuab paari minutiga ning Baltikumi parim raamatukogu, 24/7 avatud õpituba ja suurepärased sportimisvõimalused on käe-jala juures. Ülikooli enam kui 30 tudengiorganisatsiooni seast leiab igaüks endale midagi sobivat, alates turundusest ja väitlemisest kuni rahvatantsu ja tudengivormelini.

Mõjukad vilistlased

Majandusteaduskonna hariduse pikaaegset kõrget kvaliteeti kinnitavad silmapaistvad vilistlased. Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonnas on hariduse omandanud näiteks endine peaminister ja riigikogu spiiker Jüri Ratas, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, ettevõtja ja pangandustegelane Rain Lõhmus, ühe Eesti ükssarviku Zego tegevjuht Sten Saar ning paljud teised mõjukad isikud, kes kõik annavad suure panuse Eesti arengusse.

TalTechi majandusteaduskond on Eesti kõige rahvusvahelisem kõrgharidusüksus.

Kas mõni TalTechi majandusteaduskonna õppekavadest võiks Sulle sobida?

Rakenduslik majandusteadus sobib inimesele, keda huvitab matemaatika ning kel on hea loogika.

Olulised omadused on ka otsustusvõime, vastutustundlikkus, hea suhtlemis- ja esinemisoskus ning keskmisest parem inglise keele oskus. Õppekava lõpetanud töötavad näiteks majandusanalüütiku, finantsspetsialisti või -konsultandina. Juba suurema töökogemuse baasilt on võimalik tõusta majanduseksperdiks või poliitika- ja strateegiakujundajaks.

Ärindus sobib majandusliku mõtlemisega ja ettevõtliku hoiakuga mitmekülgsele inimesele.

Pärast bakalaureusekraadi omandamist saab asuda tööle näiteks ettevõtte müügi-, turundus-, logistika-, ostu- või personaliosakonda, samuti arvestus- või finantsmeeskonda või luua oma ettevõte.

Avalik haldus ja riigiteadused sobib inimesele, kel on tahe panustada ühiskonda.

Selles valdkonnas töötamine eeldab head analüüsi- ja argumenteerimisoskust. Avaliku halduse eriala lõpetanud töötavad eelkõige avalikus sektoris: ministeeriumites, ametites ja inspektsioonides ning kohalikes omavalitsustes. Avaliku halduse diplomiga töötajad on vajatud ka erasektoris ning mittetulundusühingutes riigiga koostööd nõudvatel ametikohtadel.
Sellel õppekaval on Euroopa avalikku haldust õpetavate ülikoolide akrediteering EAPAA. Õppekava kuulub Euroopa avalikku haldust õpetavate ülikoolide võrgustikku EMPA, mis võimaldab meie üliõpilastele vahetusõpinguid Euroopa mainekates ülikoolides, nagu näiteks Leideni ülikool Hollandis, Leuveni ülikool Belgias ja Speyeri ülikool Saksamaal.

Rahvusvaheline ärikorraldus sobib ettevõtliku hoiakuga inimesele.

Oluline on hea inglise keele oskus ja soov õppida ning tulevikus töötada rahvusvahelises keskkonnas. Õppekava lõpetanul on eeldused töötamaks mitmekultuurilises ettevõttes turunduse, rahanduse, majandusarvestuse, personalitöö või ekspordi juhtimise valdkonnas või alustada ettevõtlusega.
Sellel õppekaval on maailma ärikoolide võrgustiku rahvusvaheline EFMD akrediteering, mis tähendab seda, et õppekava kuulub 170 maailma parima ärinduse ja juhtimise õppekava hulka.

Õigusteadus sobib hea kirjaliku ja suulise väljendusoskuse, loogilise mõtlemise ja kõrge eetikatunnetusega inimesele.

Vajalik on hea inglise keele oskus ja soov õppida ning tulevikus töötada rahvusvahelises keskkonnas. Õppekava on spetsialiseerunud Euroopa Liidu ja rahvusvahelisele õigusele. Pärast bakalaureusekraadi omandamist on võimalik töötada näiteks mõnes rahvusvahelises organisatsioonis või Euroopa Liidu institutsioonis, riigiasutustes või äriühingutes ja advokaadibüroodes juristina.

Vastuvõtt on juba alanud ja kestab kuni 04.07.2023 kell 12.00.


Jaga
Kommentaarid