2021. aastal oli endine riigi peaprokurör Lavly Perling veel prokuratuuri hingekirjas ehk prokuratuuriteenistuses, ent ta oli lähetatud Eesti idapartnerluse keskuse kaudu Ukrainasse sealseid õigusreforme toetama.

Prokuratuuriseadus näeb ette alused, mis soodustavad prokuröri osalemist teistes riigi jaoks tähtsates ametites, nii et prokuröri teenistussuhe peatatakse, öeldi Delfile justiitsministeeriumist. „Tal säilib võimalus oma ametikohale naasta ning teenistussuhte peatamise aeg arvatakse tööstaaži hulka,“ ütles ministeeriumi avalike suhete nõunik Andri Küüts.