Kahtlustuse järgi vormistati Eerik Heldna tema soovil ja Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikult töötas juba aasta aega.

Kahtlustuse järgi esitas Eerik Heldna 2022. aasta maikuus sotsiaalkindlustusametile pensioniavalduse, millega taotles eluaegset väljateenitud aastate pensionit. Sotsiaalkindlustusamet rahuldas taotluse. Pensioniavalduse aluseks olid dokumendid, mis kajastasid muu hulgas Eerik Heldnale näiliselt loodud politseiteenistuse staaži ligi kahe aasta vältel. Selleta ei oleks Eerik Heldna saanud täis nõutavat 25-aastast politseiametniku staaži ja tal ei oleks olnud õigust eluaegsele väljateenitud aastate pensionile. Eerik Heldna seda asja nii ei näe, selgub intervjuust.

Kas teil endal kordagi selle protseduuri puhul, kui see rotatsioon oli, ei tekkinud küsimust, kas kõik ikkagi on juriidiliselt korrektne, et see jätab halva maitse – ma olen aasta aega töötanud, siis mind roteeritakse ja ma jätkan sama tööd, mida seni olen teinud?

Mitte kunagi oma teenistuse käigus ei ole ma astunud selliseid samme, kus mul peaks olema kuskil kuklas või sees punane tuluke, et ma teen midagi valesti. Ma olen järginud neid norme, mis kehtivad, ja mitte ainult vormiliselt, vaid ka sisuliselt ja ka enda eetikast kinni pidades. Vastasel juhul ma lihtsalt ei oleks seda teinud.

Kui seda Saksamaa riigiteenistujate sotsiaalsete garantiide süsteemi ei oleks samal ajal üle võetud ja seda 2020. aasta alguses muudetud, kas oleks olnud siis sellist vajadust vormistada enda töötamine rotatsioonina?

Me räägime ju minu politseiteenistusega seotud teenistuse vormistamise küsimusest aastast 2019 ja keegi meist ei ole selgeltnägija, nii et ma ei oska sellele küsimusele vastata. Siis oli vajadus, oli õigus ja see vastas kõik sisulistele ja vormilistele nõudmistele.

Aga oli ju teada, et 1. jaanuarist 2020 peab olema kas staaž täis või te peate olema politseis tööl.

Siinkohal kordan veelkord, et kõik need toimingud, mis olid seotud politseiteenistusse vormistamisega, olid õiguspärased, korrektsed nii sisuliselt kui ka vormiliselt.

Kui see kõik oli nii korrektne, siis miks te praegu olete sattunud sellisesse olukorda?

Mul on tõesti äärmiselt kahju, et teenekad ja laitmatu staažiga politseiametnikud on sattunud sellesse olukorda.