Kahtlustuse järgi vormistati Eerik Heldna tema soovil ja Elmar Vaheri osalusel 2019. aasta aprillis näiliselt teenistusse politsei- ja piirivalveametis ning viidi samal päeval tähtajaliselt üle kaitseväe struktuuriüksusesse, kus ta tegelikult töötas juba aasta aega.

Kahtlustuse järgi esitas Eerik Heldna 2022. aasta maikuus sotsiaalkindlustusametile pensioniavalduse, millega taotles eluaegset väljateenitud aastate pensionit. Sotsiaalkindlustusamet rahuldas taotluse. Pensioniavalduse aluseks olid dokumendid, mis kajastasid muu hulgas Eerik Heldnale näiliselt loodud politseiteenistuse staaži ligi kahe aasta vältel. Selleta ei oleks Eerik Heldna saanud täis nõutavat 25-aastast politseiametniku staaži ja tal ei oleks olnud õigust eluaegsele väljateenitud aastate pensionile.

Täna vestles tagandatud politseijuht Elmar Vaher Delfiga ja esitas oma arvamuse olukorrast. Ta on kindel, et pole midagi valesti teinud.

„Mul on hästi piinlik selle loo pärast. See on kolm aastat kestnud vaidlus PPA ja kapo vahel, kus oleme juba mitu aastat tagasi vahetanud asutuste vahel kirju ning jäänud eriarvamusele. Minu kolleegid on aasta tagasi konsulteerinud sel teemal ka prokuratuuriga, saamaks kinnitust, et selliselt võib rotatsiooni korraldada,“ ütles Vaher Delfile.

„Üks PPA partnerasutus, kuhu roteerisime inimesi täpselt samamoodi nagu Eerik Heldna puhul, tellis selle küsimuse kohta ka õigusliku analüüsi, mis samuti meie seisukohta toetab,“ lisas ta.

Vaher kinnitas, et ei tunne end süüdi ja on valmis kohtus oma seisukohti kaitsma.

„Kas ma tunnen ennast süüdi? Ei, sest minu seisukoht selles õiguslikus vaidluses on sama, mis varem. Seda seisukohta kaitsen ka kriminaalmenetluses ning vajadusel kohtus. Andsin eile kaitsepolitseiametis esmased ütlused ja teen loomulikult uurimisega igakülgselt koostööd."