Nõmme linnaosa veevarustus viiakse osaliselt Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud pinnavee toitele 28. märtsil alates kella 9.00. Kuigi katsetus kestab vaid 12 tundi, võib selle mõju olla veevõrgus tuntav kuni ööpäev.

Veevarustus katsetuse ajal ei katke, küll aga võib veesuuna muutumine ja surve mõningane kõikumine ajutiselt mõjutada joogivee hägusust. Kuna Ülemiste veepuhastusjaama joogivesi sisaldab väikses koguses kloori, siis võib 28. märtsil olla kraanist tuleval veel kloori lõhn. AS Tallinna Vesi kinnitab, et veele lisatav kloori kogus vastab seadusest tulenevale piirnormile ja on tervisele ohutu. Vett võib julgelt tarbida otse kraanist nii joogiks kui ka söögi valmistamiseks. Terviseamet on katsetuse kooskõlastanud ning nende hinnangul ühtegi riski inimese tervisele ei ole.

Elutähtsa teenuse osutajana peab AS-il Tallinna Vesi olema vastavalt hädaolukorra seadusele toimepidevuse plaan olukorraks, kui midagi juhtub põhjaveega või pinnaveest toodetud joogiveega. Seetõttu mängitakse selle katsetuse käigus läbi erinevad stsenaariumid osalise ja täieliku elektrikatkestuse puhuks. Kuna Ülemiste veepuhastusjaam on varustatud autonoomse reservgeneraatoriga, siis saab seal ka hädaolukorras toota joogivett ning suunata seda Nõmmele.

„Selline ennetav tegevus aitab saada reaalset ülevaadet veevõrgu toimimisest võimalike kriisistsenaariumide korral. Oluline on ka selleks meeskonna valmisoleku testimine ja koolitamine,“ selgitas AS-i Tallinna Vesi tootmisjuht Ivar Ruubel.

Hädaolukorra eksperimendi lõppedes viiakse Nõmme linnaosa veevarustus tagasi puurkaevpumplatest pärineva joogivee toitele ning veevõrgus taastub endine olukord.

Juhul, kui enne või 24 tundi pärast katsetusi on veevarustus häiritud, siis tuleks sellest teada anda AS-i Tallinna Vesi avariitelefonil 626 2400.

Nõmme veevarustuse katsetust puudutavad korduma kippuvad küsimused ja vastused leiab vee-ettevõtte kodulehelt.