Kelmuse eest määratakse süü korral rahaline karistus või kuni nelja-aastane vangistus. Entsiku sõnul on karistusest siiski liiga vara rääkida. „Täna on alles esimene päev, kus tehakse avalikke menetlustoiminguid, see kuidas see kriminaalmenetlus lõppeb, seda ei ole täna võimalik öelda,“ sõnas ta. Seda, kui pikaks võib menetlus venida, Entsik pakkuma ei hakanud.