Energiasalvesti pole midagi muud kui suure võimsusega akupank. Milleks vajab akut auto või telefon, on selge kõigile, aga kuidas teeb elu paremaks kodusesse elektrivõrku liidetud aku, see tahab veel lahti rääkimist. Juba paari aasta pärast on energiasalvesti iga paljude elektrit tootvate kodude lahutamatu osa. Miks? Siin on 10 põhjust!

1. Vähenevad kulud elektrile

Fakt! Kes kodusesse energia tootmisse ja salvestamisse ei investeeri, peab tulevikus tahes-tahtmata leppima kõrgema hinnaga. Üks energiasalvestussüsteemi suuremaid boonuseid ongi, et see aitab vähendada elektrikulu. Päeva jooksul salvestub üleliigne toodetud energia ja sa saad seda kasutada siis, kui võrgust pakutava elektri hind on liiga kallis. Elektrihind kõigub päeva jooksul üsna palju ja tulevikus, kui energia tarbimine kasvab veelgi, käriseb ka hinnavahe suuremaks. Hea näide on universaalteenus, mis mõjus talvel päästerõngana, kuid on nüüd börsihinnaga võrreldes nagu kivi kaelas.

2. Ei mingeid ootamatuid katkestusi

Energiasalvesti annab kindla seljataguse juhuks, kui peaks toimuma elektrikatkestus. Majapidamine viiakse automaatselt üle varutoitele ja nii pole karta, et näiteks sügavkülmikusse talletatud talvevaru üles sulab või mõni muu elutähtis seade ilma elektrita jääb. Sarnaseid UPS tagavarasüsteeme kasutatakse juba aastaid haiglates ja ka andmeladudes. Tänu uutele akutehnoloogiatele jõuavad energiasalvestid peagi ka väiketootmisse ja suurtehastesse, et tööprotsessid neis ei katkeks, kui elekter kaob.

3. Energiasüsteem muutub pidevalt

Kui varem tootsid elektrit vaid loetud suured jaamad ja valgus jõudis kodudesse ainult üleriigilise jaotusvõrgu kaudu, siis tulevikus täitub võrk paljude erinevate tootjate elektriga. Juba täna on Eestis üle 6000 registreeritud tootja ja nende arv kasvab tulevikus veelgi. Selline elektrisüsteem, nagu koolis õpetati, on ammu saanud ajalooks. Selle asemel tuleb hajutatud süsteem, milles tootja võib olla ka tarbija ja vastupidi, iga tarbija võib mingil hetkel tootjaks muutuda.

4. Kõik jääb kodus samaks, kui elektrivõrgu ülesehitus muutub

Õige pea sünkroniseeritakse meie elektrivõrk Mandri-Euroopa sagedusalaga ja ühendatakse lahti Venemaast. Muutus on drastiline ja tegelikult on raske ennustada, milliseid kõrvalekaldeid see kaasa võib tuua. Energiasalvesti aitab ka siin. Juhtugu mis tahes, vool kodust ei kao.

5. Suureneb energiasõltumatus

Kui Eesti saartel oleks igas majapidamises oma energiasalvesti, võiksid pered tormihoiatusi kuuldes palju rahulikumalt hingata, sest elu ei sõltu nii palju sellest, mis elektrivõrgus toimub. Energiasalvestussüsteem tagab juurdepääsu voolule, sadagu taevast või pussnuge.

6. Kasvab kinnisvara väärtus

Viis aastat tagasi päikseparkidesse investeerinud koduomanikud on oma investeeringud tasa teeninud ja võivad suvekuudel nautida tasuta energiat. Kui liita oma päikesejaama energiasalvesti, ei pea üheksa kuud võrgust energiat tarbima. Nõudlus nii nutikate kodude järele kasvab pidevalt.

7. Tasakaalustub võimsusnõudlus

Võrgu tasakaalus hoidmine on oluline mitte ainult üleriigiliselt, vaid ka lokalses mõttes. Kui sinu elamispiirkonnas on võrku liitunud liiga palju kliente, võib see olla suure koormuse all ja tuua kaasa elektri väljalülitamisi. Salvesti kasutamise ja energia võrku edastamisega saad toetada oma piirkonna võrgu tasakaalu. Samas väheneb ka tarvidus kallite infrastruktuuri uuenduste tegemiseks, et parandada võrgu üldist stabiilsust.

8. Toetab taastuvenergia võidukäiku

Energiasalvestussüsteeme saab kasutada taastuvenergia salvestamiseks ja nii vähendada oma kodumajapidamise süsinikujalajälge. See kärbiks ka fossiilkütustele rajatud pidevat elektritootmist, sest vajadus sellisel viisil toodetud elektri järele väheneb.

9. Kasvab kindlus tuleviku ees

Kuna energiamaastik on pidevas muutumises, saavad energiasalvestussüsteemid aidata kindlustada kodu elektriga ka tulevikus ja nii säilib varustuskindlus ka energiaturu nõudmiste muutumisel.

10. Odavneb iga päevaga

Nagu kõik muu, odavneb ajas ka energia salvestamise tehnoloogia. Just see teeb salvestite integreerimise kodusesse elektrisüsteemi otstarbekamaks ja taskukohasemaks. Nii et uudistel ses vallas tasub silma peal hoida.

Kui soov aga kohe oma kodu turvalisemaks muuta ja energiasalvesti majja tuua, tasub asja uurida kodulehel ampere.ee.

Jaga
Kommentaarid