Hiljuti tuli avalikkuse ette info, et MTÜ Slava Ukraini nõuandev kogu tellis finantsauditi ning revisjoni, et muu hulgas jõuda selgusele kahe omavahel seotud Ukraina koostööpartneri usaldusväärsuses. „Nõuandva kogu ja juhatuseni [on] paraku jõudnud muret tekitavad signaalid kahe omavahel seotud Ukraina partneri usaldusväärsuse osas,“ märkis organisatsioon toona.

See info on mõjutanud ühinguni jõudvate annetuste mahtu. „Jah, on küll,“ vastas Lehtme sellekohasele küsimusele pärast lühikest pausi. Mil määral? Lehtme: „See on... Me oleme kaotanud annetusi, meie finantsjuht andis sellest ka täna ülevaate, et see maht on kukkunud märgatavalt.“ Kohtumisel ajakirjanikega ütles MTÜ nõukogu liige Kristo Tohver, et seda teati ette ning sellest tulenes ka ühingu esindajate esialgne napisõnalisus meediaga suhtlemisel: „Meil läks omavaheliste arutelude peale see aeg, et saaksime kindlad olla selles, et mäng väärib küünlaid.“