„Rahvusvahelise kriminaalkohtu kohtunike tegevuses on kuritegude tunnused, mida näevad ette Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi paragrahvid 301, lõige kaks, 30, lõige üks ja 360, lõige kaks – teadlikult ebaseaduslik vahi alla võtmine, samuti valmistumine rünnakuks välisriigi esindaja vastu, kellel on rahvusvaheline kaitse, eesmärgiga kahjustada rahvusvahelisi suhteid,“ öeldakse SKR-i teates.

SKR teatas, et samuti on algatatud kriminaalasi rahvusvahelise kriminaalkohtu prokuröri vastu paragrahvide 299, lõige kaks, 30, lõige kaks ja 360, lõige kaks järgi – teadaolevalt süütu inimese kriminaalvastutusele võtmine, mis on seotud isiku ebaseaduslikus süüdistamises raske või eriti raske kuriteo toimepanemises, ning valmistumine rünnakuks välisriigi esindaja vastu, kellel on rahvusvaheline kaitse, eesmärgiga kahjustada rahvusvahelisi suhteid.

Kriminaalasjad algatati rahvusvahelise kriminaalkohtu prokuröri Karim Ahmad Khani ning kohtunike Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala ja Sergio Gerardo Ugalde Godínezi üle.