Sihtasutuse eestvedaja Tarmo Jüristo vahendab SALKi veebilehel, et küsimusele „Minu meelest peaks samast soost paaridel olema õigus abielluda“ antud vastused jagunesid järgmiselt: üldse ei nõustu (29,3 protsenti), pigem ei olda nõus (14,1 protsenti), ei oska öelda (11,7 protsenti), pigem nõus (20,3 protsenti), täiesti nõus (24,6 protsenti).

Seega on abieluvõrdsuse poolt 44,9 protsenti ning vastu 43,4 protsenti vastanutest. Andmed pärinevad Norstati poolt perioodil 7.–16. märts tehtud veebiküsitlusest, millele vastas kokku 1000 valimisõiguslikku kodanikku, tulemused on kaalutud esinduslikuks rahvuse, vanuse, soo, hariduse ning NUTS3 regionaalsete jaotuste lõikes.

Jüristo sõnas, et andmeid uuriti hoolikalt. „Õnneks oli meil samas küsitluses ka küsimus kooseluseaduse kohta – ning kui valim on kallutatud, oleks ootuspärane näha sama kallutatust ka seal,“ märkis ta. Võrreldes veebruarikuise küsitluslainega (n=1050, esinduslik samades dimensioonides, 60/40 telefon/veeb), näeb pilt välja selline:

„Ainsana on kahe valimi puhul märgatav erinevus „Täiesti nõus“ ja „Pigem nõus“ omavahelistes proportsioonides, mis aga ei mõjuta poolt/vastu osakaalu. Seega ei ole põhjust arvata, et veebivalimi kallutatus võiks siin olulise suurusega olla,“ selgitas ta.

Kui kahe aasta eest abieluvõrdsuse kohta küsiti, oli jõudude vahekord 63,7% abieluvõrdsuse vastu ning 36,3% poolt.

„Kui aga valim suurelt kallutatud ei ole, tähendab see, et viimase kahe aasta jooksul on aset leidnud väga märkimisväärne konvergents inimeste hoiakutes kooseluseaduse ja abieluvõrdsuse osas ning et kahe aasta tagusest 25 protsendipunkti suurusest erinevusest on tänaseks saanud sisuliselt võrdne seis,“ tõdes Jüristo.

Selgelt on näha värske veebiuuringu põhjal, kuidas eri parteide toetajad küsimusse suhtuvad.

Näiteks sotside puhul on väitega täiesti nõus 47,5 protsenti vastanutest, Eesti 200 puhul 44 protsenti ning Reformierakonna toetajate seas on vastav näit 41 protsenti. Lisaks on nende parteide puhul märkimisväärne osa vastajatest pigem nõus. Väikseim on toetus abieluvõrdsusesse EKRE valijate puhul. Abieluvõrdsusega ei nõustu üldse 64,3 protsenti vastanutest, täiesti nõus on 5,9 protsenti.

Jüristo nentis, et on näha, et kui uus koalitsioon peaks tahtma abieluvõrdsusega edasi minna, siis nende oma valijate poolelt näib neil selleks küll ka toetus olemas olevat. „Kindlasti ei saa see otsus lihtne olema ning toob endaga vältimatult kaasa igihalja küsimuse, kas Eesti ikka on selleks valmis. Päris paljud valijad näivad arvavat, et on küll. Kas ka Reformierakonna, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatide poliitikud selleks valmis on, näeme lähema paari nädala jooksul.“