28. märtsil alates kella 9.00 viiakse Nõmme linnaosa veevarustus osaliselt Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatud pinnavee toitele. Kuigi katsetus kestab vaid 12 tundi, võib selle mõju olla veevõrgus tuntav kuni ööpäev.

Veevarustus katsetuse ajal ei katke, lubab veefirma. Küll aga võib veesuuna muutumine ja surve mõningane kõikumine ajutiselt mõjutada joogivee hägusust. Kuna Ülemiste veepuhastusjaama joogivesi sisaldab väikses koguses kloori, siis võib 28. märtsil olla kraanist tuleval veel kloori lõhn. Terviseamet on katsetuse kooskõlastanud ning nende hinnangul ühtegi riski inimese tervisele ei ole.

Hädaolukorra eksperimendi lõppedes viiakse Nõmme linnaosa veevarustus tagasi puurkaevpumplatest pärineva joogivee toitele ning veevõrgus taastub endine olukord.

„Selline ennetav tegevus aitab saada reaalset ülevaadet veevõrgu toimimisest võimalike kriisi stsenaariumide korral. Oluline on ka selleks meeskonna valmisoleku testimine ja koolitamine,“ selgitas ASi Tallinna Vesi tootmisjuht Ivar Ruubel.

Juhul kui enne või 24 tundi pärast katsetusi on veevarustus häiritud, siis peaks sellest teatama Tallinna Vee avariitelefonil 626 2400.

Mõjutatud piirkonna kaart