„Tegelikult tahtsid kõik tudengid siin olla, aga nad on tööl,“ seisis ühel sildil. Õppurite murekohaks on, et toetused pole piisavad, ikka on vaja õpingute arvelt tööl käia.

Stenbocki maja ees tähistati üritusega tudengite sotsiaalsete garantiide 10. sünnipäeva. Seda vedas Eesti üliõpilaskondade liit. Sümboolselt kingiti kolm torti ehk üks igale kõnelustel osalejale (SDE, Reformierakond, Eesti 200).

„Poliitikud, ärgem unustagem tudengite sotsiaalseid garantiisid,“ manitses üliõpilaskondade liit. „Tulevaste kõrgharitud spetsialistide toetamine nende algusaastatel ei tohi olla ettekujutlus kui kulust, vaid kui riigipoolsest investeeringust oma inimestesse, kes aitavad edaspidi arendada nii Eesti kultuuri kui majandust ja teenivad kõigi huve.“