„Me vaidlustame selle ära loomulikult, sest teame täpselt, et ta pole Vene luureteenistusega mingit koostööd teinud,“ sõnas Ivanov Delfile. „Meie“ all peab ta siis silmas ühenduse Koos meeskonda ja ka juriste. Ta märkis, et Petersonile anti ka riiklik kaitsja (nime ei öelnud – toim), kellega ta kokku saab, misjärel saab ilmsiks, kas hakatakse koostööd tegema või tuleb kaasata mõni teine advokaat.

Kohus otsustas möödunud laupäeval kaheks kuuks vahi alla võtta Petersoni ja kaks teist meest. Kapost kinnitati, et need teised on Andrei Andronov ja Dmitri Roots. Sarnaselt Petersonile on Roots Eesti kodanik, Andronov aga on Venemaa kodanik, kellel on Eestis alaline elamisluba. Vahistamise määrus pole veel jõustunud ehk seda saab vaidlustada. Ivanovi jutust käib korduvalt läbi, et vähemasti Petersoni puhul nõnda ka läheb.