Oli see kutsehaigus või loomupärane tahk karakterist, jääb hetkel selgusetuks, kuid Ivo isiksust lahates ilmneb üks läbiv joon: teda peetakse läbi ja lõhki sõjaväelaseks.

Taak möödanikust