Muuhulgas selgus uuringust, et eesti ja muust rahvusest inimesed suhtuvad riigikokku ja valitsusse erinevalt. Parlamenti usaldavad mõlemas rühmas alla poole inimestest – 46 protsenti eestlastest ning 31 protsenti muust rahvusest inimestest. Valitsuse puhul oli vahe suurem: eestlastest usaldab täidesaatvat võimu 62 protsenti, mitte-eestlastest vaevu kolmandik (34 protsenti).