Kooli saabunud politseipatrullid leidsid sealt eest nii kahtlustatava kui ka ohvri, kellel oli torkehaav keha küljel. Politsei teatel on kahtlustatav tüdruk ja ohver poiss.

Ohver viidi kiirabiga haiglasse ja kahtlustatav on politsei valve all.

Vesala põhikooli direktor Niina Halonen-Mallirakis ütles Ylele, et koolis on praegu täiesti ohutu. On saadud kriisiabi.

Helsingi politsei kriminaalkomissar Marko Forss ütles Ylele, et asja uurimine on väga algusjärgus, mistõttu ei ole näiteks teo motiivist veel midagi täpsemat teada.

Forssi sõnul olid kahtlustatav ja ohver samas tunnis, aga veel ei ole teada, kui lähedalt nad teineteist tundsid.

Politsei uurib juhtunut tapmiskatsena. Tugevaid viiteid teo ettekavatsetuse kohta praegu ei ole.