Elektrooniliste häälte ülelugemine on keerukas ja mitmest sammust koosnev protsess, mille käigus vaadatakse iga antud e-hääl ükshaaval uuesti läbi. Seejuures kontrollitakse, et häält ei ole kuidagimoodi rikutud, vaadatakse üle, kellele on hääl antud ning veendutakse, kas see läks ikka valitud kandidaadile.

Oliver Kask lisas, et üks inimene ei hinda igat häält eraldi, seda teeb arvutiprogramm. Et andmeid on palju, kulubki lugemiseks hulk aega. Detailsemalt kuuleb e-häälte lugemise kohta videost.