Ühismeedias avaldatakse imestust asjaolu suhtes, et valimised.ee avalehel on pidevalt muutumises valijate arvu kajastav üldnumber. „Kas see 3. veebruaril ei pidanud lukku minema?“ küsitakse veebiavarustes. „Kuidas see number iga mõne tunni tagant kümnete kaupa muutuda saab?“

Põhjuseid on kaks.

Valimisteenistusest märgiti Delfile, et number on pidevas muutuses rahvastikuregistris uueneva info tõttu. Jutt käib kahest kategooriast: surmad ja elukohtade esmakordne registreerimine.

Tõsi, 3. veebruar kehtis range verstapostina kõigile, kel rahvastikuregistris elukoht märgitud: peale seda kuupäeva ei saanud enam muuta ringkonda, milles hääletada soovitakse. Kuid on selgunud, et valijate seas on arvestusväärne ports neid, kel elukoht rahvastikuregistris täielikult märkimata ning kes valima minnes alles esmakordse taotluse elukoha määramiseks sisse andsid. Rahvastikuregistris ongi seetõttu valimisnädala jooksul valijate arv sellevõrra pidevalt täienenud.

„Nii ei võeta ära inimestelt, kes on unustanud rahvastikuregistris elukohaandmeid õigeaegselt märkida, põhiõigust valimiseks,“ märgiti siseministeeriumi pressiteenistusest. „Reageeritakse kiiresti ja inimene saab ikka hääletada.“

Siseministeeriumi rahvastikuregistritoimingute osakonnast märgiti Delfile, et sääraseid avaldusi oli tänasel hommikul näiteks töös üle 120. See number on mõistagi pidevas muutumises ning täielikku statistikat rahvastikuregistri info kohta on oodata alles peale valimisi.

Ühismeedias kerkis esile ka hüpotees, justkui võiks siin rolli mängida täisealisteks saavate inimeste lisandumine. See ei vasta tõele: 3. veebruari seisuga pandi nende isikute arv paika, kel valimispäevani minnes samm üle täiseapiiri astutud saab.

Mure seoses valimisrakendusega

Delfi poole pöördus üks hääletaja, kes leidis, et ei saanud peale e-hääle andmist QR-koodiga toimingut kontrollida.

Milles asi?

Põhjuseid võis olla kolm:

  • hääletamisrakendus ei pruukinud olla kõige värskem - kui tegemist oli viimastest valimistest jäänud äpi või enne valimisnädala algust alla laetud testversiooniga, siis võis QR-koodi toimimisega probleeme ilmneda. Hääle andmist uuendamata rakendus siiski ei seganud - tõenäoliselt läks hääl ikka läbi, kui rakenduses sedasi ka kirjas oli.

  • Hääletamisest oli möödas rohkem kui 30 minutit - et hääle salajasust kaitsta, on kehtestatud QR-koodiga hääle kontrollimisele ajaline limiit.

  • Häält üritatakse kontrollida juba mitmendat korda - üle kolme korra pole võimalik QR-koodiga toimingut enam kontrollida.

    E-hääletamine (ja eelhääletamine) lõppes täna kell 20.00. Homme saab valima minna elukohajärgsetesse valimisjaoskondadesse.