Pakkusime heale poliitikale kodu, kus saaks turvaliselt edasi mõelda. Meil pole kahtlemata ettekujutust, et just meie lähenemine omas valimisdebatile rahustavat, sisule keskendavat mõju. Pigem tabasime ühiskonna üldist tunnetust – ajad on keerulised, aitab imelike lubadustega trikitamistest. Peame päriselt rääkima, kuhu läheb meie turvalisus-, siseturvalisus-, sotsiaalse turvalisuse poliitika. Kuidas siis ikkagi tagada energiavarustuskindlus, kuidas seda eestikeelset haridust ehitada?

Poliitikud, tuleb tunnistada, on meil samuti ühiskonnas valitseva meelsuse osas tundlikud – kampaania ei kujunenud kaugeltki nii pinnapealseks kui kartsime. Muidugi, endiselt on poliitikuid, kelle süvenemisvõime kasvõi sellesse, mida siis ikkagi ütles SEI Tallinna analüüs Eesti energiamajanduse tulevikuvõimaluste kohta. Aga pinnale tõusid debattides siiski need, kes teadsid, millest nad rääkisid.

Nüüd siis valima. Valige ikka neid, kes näidanud, et neil on maailmavaade ja sellest lähtuvad lahendused Eesti jaoks. Olgu siis teie kui valija jaoks tähtis roheline tulevikumajandus, võrdsem ühiskond või korralikult läbi viidud koolikeelereform. Neid, kes mõistlikke mõtlejaid pigem kui tühja ja pinnapealset juttu ajanud. Valige neid, kes on asjatundlikud ja heade juhiomadustega. Poliitika ei ole meelelahutus, vaid eestvedamise kunst.

Noored, teie ärge jätke valikut eakate teha – tänased otsused mõjutavad kogu teie elu ja mõistlik on need otsused ise teha. Minu sooviks on, et 18-25 aastaste valimisaktiivsus pigem ületaks kasvõi minu enda vanuste inimeste valimisaktiivsust. Tehke meile ära, siis teeb järgmine Riigikogu sellist poliitikat, nagu teie tellite!

Artikkel on osa Delfis ja Eesti Päevalehes ilmuvast autorisarjast „Kersti Kaljulaid (h)arutab“. Kuula ka saadet „Kersti Kaljulaid (h)arutab koos Eiki Nestoriga valimiste lävel: kas riigikogu saab olla hea poliitika kodu?“!