Kuulake (h)arutuse viimast saadet – see on peaasjalikult Eiki Nestori mõtisklus parlamentarismist Eestis. Eriti soovitan seda materjali muidugi kõigile neile, kes kuuluvad, hakkavad kuuluma või oma unistustes kunagi loodavad kuuluda meie Riigikokku.

Kuula saadet:

1x
00:00


Eiki Nestor räägib ausalt ja vahetult, kuidas need tavalised inimesed üksteise arvamusest hoolides ja Eesti parema tuleviku nimel meile seadusruumi kujundavad. Kuidas on ühtemoodi mõistetud võimalusi või nähtud mõnd riski realiseerumas. Kuidas on see võimalus ära kasutatud või risk maandatud. Kõigi ühise pingutusega, mõnikord ka mitte kõigi, aga piisava julge enamuse pingutusega.

Mis kõige tähtsam – Eiki Nestorit kuulates on täiesti ilmne tema aukartus riigikogu ees. Mitte tingimata iga riigikogu liikme osas loomulikult, aga valija otsuse ees anda meile iga nelja aasta tagant just selline Riigikogu, nagu valija on tahtnud.

Eiki Nestoril on olnud palju võimalusi vaadelda, kuidas meie riigikogu töötab. Ta on riigikogu esimehena kasutanud talle seadusega antud võimalust riigikogu tööd suunata ja teinud seda aktiivselt, kuid parteipoliitiliselt erapooletult.

Minu jaoks on väga veenev tema arutelu, kuidas riigikogu esimees – nii nagu ta ise, Toomas Savi, Ene Ergma, Ülo Nugis - ei peaks olema erakonna esimees, vaid pigem selline inimene, kelle sõna küll ka parteis maksab (et ta oleks riigikogu esimehena julge, ei pelgaks oma parteis kriitikat). Aga mitte partei juht, kellel ei olegi võimalust oma erakonna sõnumitest või eesmärkidest distantseeruda.

Mina saan sellest aru. Riigikogu esimehena toimida Eesti riigi huvides ja riigikogu väärikust hoides, aga samas nõudliku partnerina valitsuse suhtes on suur ja üllas ülesanne. Partei juhtimine on sama suur ja minu arvates ka väga tänuväärt töö. Aga kokku need kaks tooli ei sobi. Valija ei saa aru erakonna esimehest, kelle töö riigikogu juhtides nõuab erakonna huvide ohverdust riigikogu väärikuse nimel. See on paratamatu.

See podcast vana hipi, suurepärase DJ, lõbusa kaaslase ja samas nii väärika riigimehega on minu jaoks Delfi (h)arutuste parim pala. Heal poliitikal saab olla kodu me riigikogus, kui selles kodus on rohkem julgeid ja ausaid Eesti tuleviku eest seisjaid, kellele riigikogu roll ja väärikus on Kõige Tähtsam Poliitika üleüldse. Aitäh, Eiki!

Saade on osa Delfis ja Eesti Päevalehes ilmuvast autorisarjast „Kersti Kaljulaid (h)arutab“. Loe ka üleskutset Noored, ärge jätke valikut vanemate teha – ületage valimisaktiivsusega minuvanuseid!“.

Podcast'i aitas toimetada Aleksander Algo, helindas Lauri Närep.